Prehľad prázdnin v novom školskom roku, novinky v ospravedlňovaní aj školskom stravovaní

Prehľad prázdnin v novom školskom roku, novinky v ospravedlňovaní aj školskom stravovaní

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Na Slovensku nastúpilo v školskom roku 2023/2024  do základných škôl asi 507 000 a do stredných škôl približne 215 000 žiakov. Do školských lavíc zasadlo prvýkrát 60 058 prváčikov. Nový školský rok priniesol so sebou aj rôzne zmeny. Rezort školstva avizuje napríklad postupné zavádzanie systému podporných opatrení, nový spôsob ospravedlňovania neprítomnosti detí či nové materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie.
 
Platiť teda už začali nové pravidlá ospravedlňovania neprítomnosti detí a žiakov na výchove a vzdelávaní. Ak ide o žiaka v základnej škole alebo v strednej škole, rodič môže ospravedlniť dieťaťa päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Ak ide o dieťa v materskej škole, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, táto lehota je po novom sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.  Pri deťoch v materskej škole, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie, školský zákon neustanovuje po novom žiadnu lehotu.
 
Čo sa týka školského stravovania ministerstvo vydalo nové materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie a týmto poskytuje priestor v školských jedálňach aj pre stravovanie detí a žiakov so zdravotnými obmedzeniami.
 
 
Prázdniny pre školský rok 2023/2024
 
Jesenné prázdniny
 
Prázdniny začínajú od pondelka 30. októbra do utorka 31. októbra. Do školy deti nastupujú až 2. novembra vo štvrtok.  ( V stredu, 1. novembra je štátny Sviatok všetkých svätých )
 
Vianočné prázdniny
 
Tieto prázdniny budú v termíne od soboty 23. december 2023 do nedele 7. januára 2024.
 
Jarné prázdniny
 
V Trnavskom kraji budú prázdniny od pondelka 4. marca do piatka 8. marca 2024.
 
Veľkonočné prázdniny
 
Šibačku si deti užijú od štvrtka 28. marca do utorka 2. apríla 2024.
 
Letné prázdniny
 
Poslednýkrát  v tomto školskom roku pôjdu deti do školy v piatok 28. júna 2024. Letné prázdniny sa začínajú oficiálne v pondelok 1. júla 2024. Do školy nastúpia žiaci v pondelok 2. septembra 2024.
 
Bližší rozpis si môžete pozrieť v priloženej tabuľke:
 
Prehľad prázdnin v novom škoslkom roku, novinky v ospravedlňovaní aj školskom stravovaní