Začal nový školský rok 2023/2024. Svoje brány otvorili aj školy v Seredi

Začal nový školský rok 2023/2024. Svoje brány otvorili aj školy v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Po dvojmesačných prázdninách sa opäť začal nový školský rok. S ním prichádzajú nové výzvy aj povinnosti. Tie pribudnú žiakom, učiteľom ale aj rodičom.  V Seredi otvorili svoje brány ZŠ  J.A. Komenského, Juraja Fándlyho a Cirkevná základnú školu sv. Cyrila a Metoda, Špeciálna základná škola, Gymnázium Vojtecha Mihálika a Obchodná akadémia. Žiakov čaká 10 mesiacov vzdelávania ale aj zážitkov.
 
Základné školy začali školský rok tradične slávnostným nástupom, hymnou, príhovormi ale aj krátkym kultúrnym programom. Renáta Šidlíková, riaditeľka ZŠ J.Fándlyho privítala žiakov a v príhovore mimo iného povedala: „Táto chvíľa, ktorou je prvý deň nového školského roka, je vždy pre Vás, žiakov i rodičov ale i pre nás zamestnancov školy výnimočnou udalosťou. Každý nový školský rok je totiž Vašim ďalším pomyselným krokom na ceste životom. Tento kolobeh sa začína žiakmi prvého a končí žiakmi deviateho ročníka základnej školy.“  Pripomenula, že škola tento šk. rok oslavuje významné jubileum - 40 výročie založenia. Na záver popriala všetkým žiakom veľa úspechov a šťastia v novom školskom roku 2023/2024, spolu s pevným odhodlaním vydať zo seba všetko najlepšie a reprezentovať tak nielen seba ale i svoju školu.
 
Prítomným žiakom, rodičom i pedagógom sa prihovorila aj riaditeľka ZŠ J.A.Komenského Pavlína Krivosudská, ktorá poznamenala, že: „Nový školský rok je ako nová kniha, ktorej strany sú prázdne a plné očakávaní. Spoločne budeme písať nové príbehy, nové poznatky a mená nových priateľov. Verím, že tie príbehy budú výnimočné."  Dodala, aj že škola oslávila 60 výročie založenia a tento rok začína učiť inak. Škola JAK ako jediná na Slovensku získala titul Aktívna škola. Na záver popriala žiakom úspešný školský rok a zamestnancom školy veľa energie, pevné zdravie a úspechov v pracovnom i súkromnom živote.
 
fotografie   1 - 41  ZŠ J. Fándlyho
fotografie 42 - 76  ZŠ J. A. Komenského
Začal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brányZačal nový školský rok 2023/2024. Aj školy v Seredi otvorili svoje brány