Prvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v Seredi

Prvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v Seredi

Šport     Iveta Tóthová    
 
Slovenský zväz cyklistiky, odvetvie Cyklistika pre všetkých zorganizovala po prvýkrát v histórii celoslovenskú súťaž o body do Slovenského pohára a o tituly majstrov SR v disciplíne GRAVEL.
 
Súťaž pozostáva z troch kôl + majstrovstiev Slovenska:
 
1. kolo 2.9.2023, Sereď, CK AB Sereď
2. kolo 10.9.2023, Komárno, PIKO-BIKE Komárno
M SR 23.9.2023, Šamorín, XPOINT
3. kolo - finále 7.10.2023, Kolačov (Stará Ľubovňa), SCK Pieniny.
 
Prvé kolo súťaže Slovenský pohár GRAVEL usporiadal Cyklistický klub AB Sereď, riaditeľom bol Tibor Nešťák. Ten k pretekom povedal nasledovné: "Prvou septembrovou sobotou začala na Slovensku písať súťažnú históriu mladá atraktívna cyklistická disciplína Gravel. Toto odvetvie kombinujúce rýchlu jazdu v ľahšom teréne mimo cestnej premávky si získava stále väčšiu pozornosť aj u nás. Kombinuje v sebe prvky cyklokrosu, horskej a cestnej cyklistiky. Gravel bicykel je na prvý pohľad blízky cestnému resp. cyklokrosovému, je však robusnejší so širšími plášťami a ľahšími prevodmi."
 
Preteky boli rozdelené na štyri súťažné kategórie:
 
- Slovenský pohár Gravel o dĺžke 70 km
- Slovenský pohár Gravel  o dĺžke 40 km
- Hobby Gravel o dĺžke 70 km
- Hobby Gravel o dĺžke 40 km
 
Úvodný zraz sa konal v priestoroch campingu Sereď, odkiaľ sa pretekári presunuli na ostrý štart do Šintavy.  Tibor Nešťak ďalej vysvetľuje: "Preteky dostali názov WaaGravel, vytvorené spojenim starého názvu rieky Váh (Waag) a názvom disciplíny. Napriek cyklisticky nabitému termínu sa zišlo v ideálnom prostredí sereďského Campingu takmer 110 cyklistiek a cyklistov od Bratislavy po Bardejov. 
Štart bol v obci Šintava a trať bola prirodzene rozdelená na dve časti, južnú a severnú. Viedla po hrádzi a neskôr v lese na ľavom brehu Váhu až do Dlhej nad Váhom, odtiaľ späť do Šintavy a pokračovala do kopcovitejšieho terénu cez Vinohrady nad Váhom, Borody, Dvorníky, Posádku, priľahlé vinice a popri Váhu do Šintavy. Cieľ bol pre 40 aj 70 km okruh v areáli kempingu."
 
Na akcii štartovali v oboch pretekoch aj sereďskí cyklisti z poriadajúceho klubu AB. Celkové poradie nájdete na: VÝSLEDKY
 
"Akcia z pohľadu bezpečnosti aj pozitívnych reakcií zúčastnených vrátane ideálneho počasia dopadla nad očakávanie. Do organizácie sa zapojilo takmer 40 členov klubu a dobrovoľníkov. Vďaka patrí aj Mestu Sereď, Policajnému zboru SR, Mestskej polícií, Oldtimer klubu, Správe povodia dolného Váhu Šala za otvorenie zábran na hrádzi v okolí VD Kráľová a mnohým ďalším subjektom aj jednotlivcom," dodáva na záver Tibor Nešťák. 
 
 
Prvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v SerediPrvé kolo novej súťaže Slovenský pohár GRAVEL sa konalo v Seredi