Program Denného centra pre seniorov na september a október 2023

Program Denného centra pre seniorov na september a október 2023

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Denné centrum pre seniorov na Jesenského ulici po prázdninách obnovilo svoju činnosť. Mesiace september a október sú doslova nabité rôznorodým programom.
 
9. 9. je zorganizovaný zájazd na vinobranie do Modry,  13. 9. sa záujemcovia môžu zúčastniť kúpania v Pol'nom Kesove, 12. - 14. 9. sa v centre bude konať výstava ovocia a zeleniny, 19. 9. je naplánovaná návšteva koncertu „ŠLÁGER KLUB" v Dome kultúry Sered, 21. 9. sa budú konať Športové hry seniorov DC.
 
5. 10. si seniori upravia kvetinové záhony a okolie centra počas jesennej brigády, 7.10. sa bude konať Okresná prehliadka speváckych súborov JDS v Dome kultúry Sered, 11.10. sa odohrá turnaj v bowlingu v Dolnej Strede,  12.10. je naplánovaná mestská oslava mesiaca „, ÚCTY K STARŠÍM" v Dome kultúry Sereď, 19.10. sa Deň „ÚCTY K STARŠÍM" oslávi aj v centre s hudobnou skupinou „NAŠI", 24.10.  sa bude konať spoločenské stretnutie s posledným prepravcom na dolnom toku Váhu, včelárom, rozprávačom a cestovateľom.
Program Denného centra pre seniorov na seotember a október 2023