Šport na víkend 1. - 3. septembra

Šport     Oddelenie školstva, športu a kultúry    

ŠPORT NA VÍKEND 01. septembra – 03. septembra 2023 

 

 

Camping Sereď

+ trať po nespevnených cestách na ľavom brehu Váhu

 (úsek Posádka – Dlhá nad Váhom)

 

v sobotu 2. septembra  2023  od 08.30 do 16.00 h

 

WaaGravel 2023

 

1.    kolo Slovenského pohára Gravel

+ verejné preteky Hobby