Spomienkové podujatie pri príležitosti uctenia si pamiatky Jacka Martina Händlera

Spomienkové podujatie pri príležitosti uctenia si pamiatky Jacka Martina Händlera

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Múzeum holokaustu v Seredi, Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko a Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave s podporou Hudobných dní  Bruna Waltera a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike zorganizovali  dňa 30. augusta 2023 spomienkové podujatie pri príležitosti uctenia si pamiatky Jacka Martina Händlera.
 
Kto bol Jack Martin Händler
 
Bol huslista, dirigent a humanista. Narodil sa 30. augusta 1947,  vyštudoval hru na husliach u J. Skladaného na VŠMU v Bratislave a D. Oistracha na moskovskom Konzervatóriu P. I. Čajkovského. Bol aktívny ako sólový či komorný hráč, neskôr svoje umelecké pôsobenie zameral na dirigentskú prax. V roku 1989 až 2009 založil a viedol orchester Solistes Européens Luxembourg. Orchester pod jeho vedením vystúpil v mnohých krajinách Európy ako aj v USA. V roku 2004 odohral koncert pre Valné zhromaždenie OSN na počesť rozšírenia Európskej únie.
 
V roku 2008 ho Európska komisia vymenovala za ambasádora pre interkultúrny dialóg a o rok neskôr za ambasádora pre inováciu a kreativitu. Štátne vyznamenania mu udelili Nemecko, Rakúsko, Fínsko či Luxembursko. Prezidentka Zuzana Čaputová mu začiatkom tohto roka udelila Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
 
Skúsenosť svojej rodiny s holokaustom spracúval najmä prostredníctvom stredoeurópskeho festivalu a orchestra pomenovaných po nemeckom rodákovi, skladateľovi Brunovi Walterovi. Prostredníctvom hudby sa celoživotne angažoval v boji proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii. S Múzeom holokaustu spolupracoval od jeho otvorenia a každoročne v ňom realizoval niekoľko medzinárodných koncertov pri príležitosti pamätných dní obetí holokaustu.  Jack Martin Händler zomrel 24. mája 2023 vo veku 75 rokov.
 
„Bol človek, ktorý dokázal premeniť Váš najhorší deň na krásny. Nikdy sa nesťažoval. O každom hovoril pekne. Keď sa trápil, snažil sa hľadať pozitívne vysvetlenie. Iné si nepripúšťal. Tešil sa z maličkostí, ale dokázal veľkolepé veci...Bol dieťaťom svojich rodičov, na ktorých lásku nikdy nezabudol. Nech robil čokoľvek, boli vždy v jeho srdci. Teraz sú už spolu....Ľudia si ho vážili aj oceňovali. On ostal úctivý a skromný,“ povedal o ňom vedúci Múzea holokaustu Martin Korčok.
 
Uctenie pamiatky
 
Na jeho počesť  bol v deň narodenín Jacka Martina Händlera v exteriéri múzea holokaustu zasadená lipa a odhalená pamätná tabuľa,  zaznel aj spomienkový koncert v podaní Ladislava Fanzowitza (klavír), Roberta Lakatosa ( viola ), Františka Novotného ( husle ), Márie Porubčinovej (soprán ) a Evy Varhaníkovej ( klavír ). Predniesli skladby od Franza Liszta, Maxa Brucha, Antonína Dvořáka, Giacomma Pucciniho, Ernesta Blocha, Ericha Wolfganga Korngolda a Gustava Mahlera.  Spomienkového stretnutia sa zúčastnili aj mnohí významní hostia, medzi nimi veľvyslankyňa Rakúskej republiky na Slovensku Margit Bruck-Friedrich a veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Barbara Wolf, ktorá k podujatiu uviedla: „Radi sme spolu s rakúskym veľvyslanectvom podporili túto nádhernú spomienkovú akciu. S Jackom Martinom Händlerom sme mali možnosť zažiť veľa úžasných hudobných projektov a jeho zasadzovanie sa za zmierenie. Bol veľkým človekom. Jeho pamiatku si vždy budeme ctiť. Ďakujeme.“
Spomienkové podujatie pri príležitosti uctenia si pamiatky Jacka Martina HändleraSpomienkové podujatie pri príležitosti uctenia si pamiatky Jacka Martina HändleraSpomienkové podujatie pri príležitosti uctenia si pamiatky Jacka Martina Händlera