Most bude prístupný pre peších a cyklistov od prvého septembra 2023

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Po dnešnej kontrole podopretia mosta ponad železnicu a po pracovnom stretnutí zástupcov mesta Sereď a dotknutých štátnych inštitúcií, sprístupní správca komunikácie, Slovenská správa ciest a.s., most pre peších a cyklistov. Stane sa tak od polnoci z 31. augusta na 1. septembra 2023.
 
V najskoršom možnom termíne od tohto dátumu bude obnovená aj vlaková doprava na trase Sereď – Galanta, predpokladaný je rovnaký termín, 1. september 2023.
 
Mesto Sereď pristúpi v najbližších dňoch k zrušeniu svojej mimoriadnej autobusovej linky, ktorá zabezpečovala a stále zabezpečuje prepojenie dvoch odrezaných častí mesta. O presnom termíne vypravenia posledného autobusového spoja bude verejnosť včasne informovaná.
 
Most ponad železnicu bol uzatvorený pre peších a cyklistov (ako aj pre všetky druhy dopravy) na základe výsledkov mimoriadnej prehliadky cestného mosta M2437, ev. č. 62-13 „Nadjazd nad železničnou traťou“, ktorá bola vykonaná 11.5.2023. Na základe vyjadrenia statika hrozilo jeho samozrútenie, a preto pristúpila Slovenská správa ciest k jeho okamžitému uzatvoreniu.
 
foto: autor