Všetko čo je dobré, môže byť aj lepšie

Všetko čo je dobré, môže byť aj lepšie

Občania a občianske združenia     Bc. Ľubomír Veselický    

Hneď na začiatku chcem  povedať, že každá akcia, ktorá obyvateľom Serede prináša nové podnety, zaujímavé informácie, pohľady na umelecké stvárnenie sveta, stretnutia s ľuďmi, ktorí sa venujú fotografovaniu,  maľbe, histórii, divadelnému  umeniu , hudbe , dizajnu, zaslúži veľké ocenenie  bez ohľadu na to, ktoré združenie, či organizácia ju pripraví.

 

V súvislosti  s nedávnou akciou VATA FEST 2023 som požiadal mesto Sereď o odpovede na niekoľko otázok.

Moja prvá otázka sa týkala výšky finančného príspevku mesta na akciu. Citujem odpoveď:

„Mesto vynaložilo na túto akciu

324 € na prenájom 2 ks mobilných WC a 20 ks mobilného oplotenia

580 € - osobné náklady zamestnanca na základe nariadenej práce nadčas.

100 € montáž stavebného rozvádzača

Mesto nedisponuje informáciou o výške finančných prostriedkov vynaložených na likvidáciu odpadu, vodu, a elektriku vo WC v parku amfiteátri, šatniach, bastióne kaštieľa.“

 

Trochu uvažovania.

1/ Neviem, z akého dôvodu bolo potrebné prenajímať 2 mobilné WC, keď v  amfiteátri  je k dispozícii už niekoľko rokov  sociálne zariadenie s dostatočnou kapacitou pre stovky návštevníkov filmových a hudobných predstavení a v parku pri detskom ihrisku  ďalšie sociálne zariadenie. Obidve samozrejme s tečúcou vodou.

2/ Aj keď náklady na likvidáciu odpadu, vodu, a elektriku vo WC v parku amfiteátri, šatniach a bastióne kaštieľa neboli vyčíslené a nejaké peniaze to určite stálo, myslím, že mesto mohlo byť v tomto prípade ešte štedrejšie. Za úsmevné ale v odpovedi  považujem to, že mesto nedisponuje „informáciou o výške finančných prostriedkov...“, ktoré samo vynakladá.

Moja druhá otázka sa týkala určenia výšky vstupného.  Tu je odpoveď.

„Mesto Sereď sa nepodieľalo na stanovení výšky vstupného a neudeľovalo súhlas k výške vstupného. Určenie výšky vstupného bolo v plnej kompetencii hlavného organizátora podujatia – KC Priestor.“

Preložím do zrozumiteľnejšieho jazyka. KC Priestor  to je poslankyňa MsZ pani Miroslava Sabová Dudášová. Verejnosť samozrejme netuší  aký bol hospodársky výsledok akcie. V jednoduchom vyjadrení dvoma čiastkami :  Náklady -Xxxx €, výnosy - Yyyy € zverejnené asi nebudú.   Je možné, že akcia nebola stratová.  Aj keď  u tohto druhu podujatí zisk podľa môjho názoru nie je podstatný. Alebo ako pre koho? Vstupné 10 € bolo vysoké.  Na Agrokomplex 2023 bola vstupenka pre dospelých za 7 € a dôchodcovia platili 5 €. Ak mesto Sereď bolo spoluorganizátorom, mohol  primátor prijať viac spoluzodpovednosti a vstúpiť do procesu cenotvorby vstupného. Nižšie vstupné mohlo VATA FEST 2023 sprístupniť viacerým Seredčanom.   Tí, čo tam boli,  musia informáciu o  viac ako tisícke návštevníkov vnímať s rozpakmi  celkom oprávnene. Možno priznanie počtu  predaných lístkov by ten približný počet zreálnil. Aj keď je zas pravdou, že stovka lístkov kúpená obchodnou spoločnosťou AMAZON ešte neznamená, že zamestnanci, ktorí tie vstupenky dostali, VATA FEST 2023  aj navštívili.

 Malá spomienka. V sobotu 31. augusta 2013 sa vo veľkom parku uskutočnili oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Sereď. Vstupné pre dospelých bolo  symbolické jedno euro a deti do 15 rokov mali vstup voľný. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť v prílohe – článku s názvom Oslava mesta vo veľkom štýle (Seredské novinky október 2013) od Stanislavy Janegovej.

 

S tým počtom účastníkov je to ako s informáciami všeobecne. Príklad. Na nejakom protestnom zhromaždení sa podľa jeho organizátorov zúčastnilo niekoľko tisíc občanov. Verejnoprávne médiá prinesú zábery na skupinky  ľudí a podajú správu o zhruba niekoľkých desiatkach protestujúcich.  Pravda je možno kdesi uprostred. Naozaj záleží iba na tom, kto správu o počte účastníkov akcie podáva.

 

 

 

 

Všetko čo je dobré, môže byť aj lepšie