Pietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNP

Pietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNP

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania sa dňa 28. augusta konal v Seredi pietny akt kladenia vencov. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v mestskom parku pri Pomníku hrdinov SNP.
 
Pietneho aktu sa zúčastnil primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, zástupcovia poslaneckého zboru a mestského úradu, zástupcovia Ženijného pluku v Seredi a Okresného úradu v Galante, členovia ÚN Veteran Slovakia, Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR - Klub Sereď, TJ Rozkvet, Denného centra pre seniorov, občania mesta a iní hostia.
 
Slovenské národné povstanie patrí medzi najvýznamnejšie udalosti v dejinách Slovenska. Dňa 29. augusta 1944 s platnosťou od 20. hodiny podplukovník Ján Golian vydal rozkaz „Začnite s vysťahovaním“, čo bolo heslo dohodnuté na začatie povstania. Centrom povstania bola Banská Bystrica. Boje odvtedy pokračovali proti nacistom až do oslobodenia krajiny na jar 1945.
 
Zhromaždení občania položením vencov k pamätníku vzdali poctu všetkým, ktorí počas Slovenského národného povstania a v období II. svetovej vojny položili svoje životy za našu slobodu. Každý veniec symbolizoval vďaku za odvahu a obetavosť hrdinom, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti a utrpeniu.
Primátor Ondrej Kurbel v príhovore povedal: "Som vďačný, že na Slovensku stále považujeme hodnoty ako sloboda, demokracia a spravodlivosť za naše vlastné. Tieto boli hodnotami aj pre mnohých statočných ľudí v minulosti, za ne boli ochotní riskovať a v mnohých prípadoch aj položiť vlastné životy. Im vďačíme za to, že môžeme čítať príbeh našich dejín s hrdosťou a vztýčenou hlavou."
 
Históriu SNP počas tohtoročného spomienkového stretnutia predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Jánsky. Na záver dodal: "Slovenskí povstalci nikdy neprijali kapituláciu, len prešli z frontového spôsobu boja na boj v horách. V mene ZO ZVPB v Galante vyjadrujem presvedčenie, že obete, ktoré priniesli naši predkovia v národnooslobodzovacom boji neboli márne. Vďaka nim dnes žijeme už 79 rokov bez vojny v krajine, kde sloboda a bratstvo ako trvalý odkaz SNP ostane navždy zachovaný."
Pietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNPPietnym aktom sme si v Seredi pripomenuli 79. výročie SNP