Členovia Zväzu vojakov SR - klub Sereď na posedení pri guláši

Členovia Zväzu vojakov SR - klub Sereď na posedení pri guláši

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Členovia Zväzu vojakov zo Serede sa v sobotu 26. augusta stretli na tradičnom posedení pri guláši. Miestom stretnutia bolo ihrisko TJ Rozkvet v Strednom Čepeni.  Podujatie má dlhoročnú tradíciu a koná sa pri príležitosti pripomenutia si výročia SNP. Potešilo všetkých prítomných nielen výborným jedlom ale aj spomienkami na vojenské časy. Organizátorom bol Zväz vojakov SR, klub Sereď.
 
Posedenia sa zúčastnilo približne 25 členov klubu s rodinami. Účastníkov privítal a úvodné slovo predniesol predseda klubu Ondrej Urban. Súčasťou bolo aj odovzdanie pamätného listu jubilantom Jozefovi Hodálovi, Slavojovi Vydarenému, Viliamovi Vachovi, Milanovi Galgócimu a Jozefovi Filipejemu. Čestné uznanie za dlhoročnú spoluprácu v prospech Zväzu vojakov SR obdržal Michal Kupčík a Slavoj Vydarený.
 
Výborný guláš pripravil s výdatnou pomocou naslovovzatý odborník Ján Kuruc z TJ  Rozkvet. Živá debata o časoch minulých ale aj o rodine, zdraví či politickej situácii trvala do večerných hodín a všetci účastníci odchádzali domov spokojní. Spoločne  dúfajú, že táto tradícia bude pokračovať aj v budúcnosti a že sa na nej budú stretávať možno aj ďalšie generácie bývalých vojakov na dôchodku. Veď posedenie je nielen lahodným gastronomickým zážitkom, ale aj príkladom toho, ako spoločné zážitky môžu spojiť ľudí a vytvoriť trvalé puto medzi nimi.
Členovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov na posedení pri gulášiČlenovia Zväzu vojakov SR - klub Sereď na posedení pri guláši