AFK PUMA Sereď rok 2023

AFK PUMA Sereď rok 2023

Šport     AFK Puma Sered    
AFK Puma Sereď je OZ založené za účelom športovania širokej verejnosti. Stretávame sa  pravidelne každý týždeň na ihrisku ZŠ J.Fándlyho.
Aj v roku 2023 pokračujeme pravidelným zápasmi na ihrisku ZŠ J.Fándlyho, za čo ďakujeme pani riaditeľke a mestu Sereď.
Vo februári  sme mali výročnú členskú schôdzu, ktorej sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov, preto sme mohli odsúhlasiť program na rok 2023 a iné dôležité body programu schôdze.
 
V apríli nás pozval náš staronový súper z Červeníka na futbalový zápas, ktorý sme hrali v Červeníku. Prehrali sme 1-0, preto im máme doma čo vracať. Po zápase sme si posedeli pri výbornom guláši a podebatovali.
 
Náš projekt je REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU MESTA SEREĎ formou dotácie, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Stále platí, že kto má chuť si zahrať futbal a pravidelne sa stretávať, je u nás vítaný.
 
foto: autor
AFK PUMA Sereď rok 2023AFK PUMA Sereď rok 2023