Spolupráca s partnerským mestom Tišnov pokračuje

Spolupráca s partnerským mestom Tišnov pokračuje

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Takmer 20 rokov funguje partnerstvo medzi Sereďou a českým mestečkom Tišnov. Vzájomná spolupráca sa prejavuje najmä na poli prezentovania umeleckých a rozvojových výsledkov medzi našimi základnými a umeleckými školami. Obidve mestá majú v záujme aj naďalej pracovať na dobrých vzťahoch a vzájomnej podpore.
 
Prvé vycestovanie nového vedenia mesta Sereď do Tišnova sa konalo v júni. „Do spriateleného mestečka na Morave sme zavítali na základe pozvania na Európsky deň kultúry, ktorý mesto Tišnov organizovalo. Sereď na festivale vzorne reprezentovali žiaci z našej Základnej umeleckej školy J. F. Kvetoňa,“ vysvetlila zástupkyňa primátora mesta Mária Fačkovcová. Delegáciu na čele s primátorom Ondrejom Kurbelom obohatila aj poslankyňa zastupiteľstva Martina Hilkovičová. Návšteva okrem deklarovania kontinuity v spolupráci priniesla vedeniu aj inšpirácie do ďalšieho kultúrno-spoločenského rozvoja Serede.
 
Za účelom rozširovania vzájomnej spolupráce aj v rámci dotačného programu INTERREG sa v auguste konalo druhé stretnutie predstaviteľov mesta Sereď a predstaviteľov Tišnova. „Preberali sme možnosti realizácie projektov s využitím dotačného programu, ktorý sa zameriava na cezhraničnú spoluprácu,“ zhodnotil cieľ cesty primátor Ondrej Kurbel, ktorý pracovné sedenia absolvoval aj s projektovou manažérkou mesta Sereď Luciou Kubandovou.
 
Nasledujúca pracovná cesta delegácie mesta Sereď do moravského Tišnova sa rysuje na september 2023.
 
foto: www.tisnov.cz
Spolupráca s partnerským mestom Tišnov pokračuje