Projekt "Zvyšujeme kvalitu bývania" zrealizovaný s podporou mesta Sereď

Udalosti a ľudia     Ing. Viera Lukáčová, riaditeľka Nezábudka Pata n.o    
Nezábudka Pata n.o. ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb pôsobí v regióne už šestnásť rokov. Poskytuje svoje služby občanom odkázaných na ich nevyhnutnú pomoc. Počas svojej pôsobnosti sa snažíme rôznymi spôsobmi a formami zvyšovať úroveň  poskytovaných služieb.
 
Musíme sa vyrovnávať so zvýšenými nákladmi na prevádzku spôsobených infláciou a energetickou krízou. Opätovne nás potešila ústretovosť mesta Sereď. S jeho podporou sme zrealizovali menšie projekty aj predchádzajúcich obdobiac a v  roku 2023 sme s finančným príspevkom 800,00 € dofinancovali projekt pod názvom "Zvyšujeme kvalitu bávania". Zakúpili sme  mobilné polohovateľné nočné stolíky, ktoré sú významným účelovým doplnkom k polohovateľným elektickým  lôžkam. Je pre nás prioritou zabezpečiť obyvateľom Nezábudky podmienky kvalitného bývania s ohľadom na ich závažné zdravotné obmedzenia. Svoj druhý domov v našom celoročnom sociálnom zariadení nachádzajú i občania mesta Sereď, ktorí hľadajú potrebné služby v blízkom regióne.
 
Veríme, že i v nastávajúcom období si budeme v danej oblasti vzájomne nápomocní a pomáhať tým, ktorí našu pomoc nezištne potrebujú.