Kvôli nedostatku rešpektu pribudol ďalší stĺpik na cyklotrase

Kvôli nedostatku rešpektu pribudol ďalší stĺpik na cyklotrase

Bezpečnosť     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Niektorí vnímajú usmernenia a pravidlá s pochopením a rešpektom, iní ignorantsky. Kvôli spoluobčanom druhého typu postupne pribúdajú rôzne bariéry, stĺpiky, zákazy, či retardéry. Naposledy muselo mesto osadiť ďalší stĺpik vedľa cyklotrasy v lokalite pod mostom. Aj napriek už existujúcim bariéram na znemožnenie prístupu áut na cyklotrasu sa opakovali situácie, keď cyklistov ohrozovali šoféri áut.
 
„Jedná sa o druhé rozširovanie bariér v tomto mieste. Cyklisti nás upozornili na fakt, že šoféri s autami bez rešpektu obišli vytvorenú zátarasu a vstupovali do dráhy bicyklistom. To spôsobovalo nebezpečné kolízie,“ vysvetlili Marián Šišo zo seredskej radnice. Na zákaz vjazdu pritom upozorňuje aj dopravné značenie, dodal.
 
Dopĺňanie zákazov, bariér a nariadení má zásah aj do rozpočtu samospráv. Pritom by stačilo jednoduché rešpektovanie už existujúcich.
 Kvôli nedostatku rešpektu pribudol ďalší stĺpik na cyklotrase