Program Mestského múzea na september 2023

História     Mária Diková, Mestské múzeum Sereď    

 

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OtvÁracie hodiny: MÁJ –  SEPTEMBER: Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,

www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook

 

Program na mesiac SEPTEMBER 2023

 

STÁLE EXPOZÍCIE:

PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU

HRAD ŠINTAVA

LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI

VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA

LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA

 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ

DIALÓG POZNÁVANIA HMATOM – EXPOZÍCIA PRE NEVIDIACICH

S 3D MODELOM MÚZEA, RADNICE A KOMENTÁROM K HISTÓRII SEREDE

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev

 

 

EXPONÁT MESIACA: september

70 rokov od založenia podniku Slovenské pečivárne v Seredi – výstava fotografií a dokumentov z rokov 1953 – 1990 zo zbierky múzea

Vystavené sú fotografie z pracovnej činnosti, zo súťažných BSP v ZKO ROH v Seredi, katalóg vydaný pri 30 ročnom jubileu (1953 – 1983) a iné predmety

 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVY:

 

SEREĎ V MINULOM ČASE

Výstava dobových pohľadníc Serede zo súkromných zbierok zberateľov

Patrika Eckerta, Richarda Hričovského, Dušana Irsáka, Jána Kohúta,  Rastislava Petroviča, Miroslava Petrušku, Dušana Slahučku a Ota Šimeka

Od 9. júna 2023 do októbra 2023, výstava pri príležitosti 710. výročia od najstaršej písomnej zmienky o Seredi

-------------------------

 

POZÝVAME VÁS NA PODUJATIA:

 

DIELNIČKA PALIČKOVANEJ ČIPKY

Srdečne pozývame záujemcov o výučbu paličkovania čipky

 Kurz pre začiatočníkov potrvá od septembra 7. septembra 2023 do apríla 2024 v galérii

 Mestského múzea v Seredi, inf.  tel. 0950 894 373, e-mail: muzeum@sered.sk

------------------------

 

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2023,

KULTÚRNO- VZDELÁVACIE DVOJDŇOVÉ PODUJATIE BASTIÓN KAŠTIEĽA V SEREDI 22. – 23. 9. 2023

22. 9. 2023

o 16.00 hod.

Spomienkové podujatie k 450. výročiu príchodu evanjelického kazateľa, spisovateľa a kníhtlačiara PETRA BORNEMISZU ZO ŠINTAVY

Prednášky Anny Jónásovej, Zity Perleczkej, Judity Kontárovej, Jany Cabadajovej a Rastislava Petroviča

a prezentácia odborných publikácií Sila tlačeného slova (Anna Jónásová a kolektív), Bibliografia Petra Bornemiszu (Galantská knižnica).

 

o 17.30 hod.

Otvorenie výstav „PETER BORNEMISZA“ – kurátori: Jana Cabadajová, Ivona Kollárová a „THURZOVCI, NOSITELIA KULTÚRY A VZDELANOSTI V SEREDI A ŠINTAVE“ – kurátori: Mária Diková a Rastislav Petrovič

23. 9. 2023

o 15.00 hod.

Tanečný program OZ FRINGIA „NA THURZOVSKOM PANSTVE“

o 16.00 hod.

Koncert starej hudby „FARBY BAROKOVEJ EURÓPY“ - Michal Hottmar – arcilutna, Sándor Szaszvárosi - viola da gamba

o 17.00 hod.

Prednáška Tünde Lengyelovej z Historického ústavu SAV v Bratislave „BOSORÁCKE PROCESY

NA ŠINTAVSKOM PANSTVE“

o 18.00 hod.

25. ROKOV OD ZALOŽENIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA VODNÝ HRAD V SEREDI – prezentácia

Sprievodná akcia počas oboch dní  -  výstava obrázkov "Renesancia očami detí“ vo výtvarnom prevedení žiakov ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa v Seredi - expozícia vedľa bastióna

---------

 
TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY
28. 9. 2023 o 17.00 h - VEČER ŽIDOVSKEJ HUDBY
V spolupráci s Galantským osvetovým strediskom

 

PRIPRAVUJEME V OKTÓBRI:

Výstava exponátu mesiaca MAĽOVANÁ TRUHLICA

Zreštaurovaná 150 ročná truhlica zo zbierky múzea, otvorenie výstavy bude spojené s prednáškou reštaurátorky Veroniky Šmigrovskej

------------------------

Slovom a hmatom - dejiny Serede pre nevidiacich

 13. októbra 2023 o 17.00 hod., Mestské múzeum pozýva na kultúrno-poznávacie klubové podujatie s témou „Stará seredská fara a Juraj Fándly“

nielen pre znevýhodnené skupiny nevidiacich, slabozrakých a nepočujúcich