Od 16. augusta môžete požiadať o hlasovací preukaz k voľbám do NR SR 2023

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, v listinnej podobe alebo elektronicky.
 
Osobne si volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na Mestskom úrade v Seredi, počas úradných hodín, v kancelárii č. 8 na prízemí (od 16.8.2023 do 29.9.2023).
 
Mesto Sereď zverejňuje adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 v listinnej podobe (od 16.8.2023 do 8.9.2023):
Mestský úrad Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď
 
a zverejňuje aj elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky (od 16.8.2023 do 8.9.2023):
podatelna@sered.sk.
 
Bližšie informácie o hlasovacích preukazoch sú uvedené na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?nr23-preukaz
 
Všetky informácie k voľbám zverejnilo mesto Sereď na svojom webovom sídle TU.