Slávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Čepeni

Slávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Čepeni

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V nedeľu 13. augusta sa konali v seredskej  farnosti ČEPENSKÉ HODY, podujatie, ktoré združuje veriacich v úcte k Nanebovzatej Panne Márii.
 
Slávnostná procesia viedla z farského kostola v Seredi až ku kaplnke v Čepeni,  pričom duchovný význam  podujatia sa prelínal s pietnymi tradíciami a spoločenskou atmosférou. Počas cesty z úst veriacich zneli modlitby a piesne, vytvárajúc tak atmosféru duchovného posolstva. Išlo o tradičnú púť, ktorá sa každoročne koná v severnej časti galantského okresu a  sústreďuje aj v meste Sereď, konkrétne v jeho miestnych častiach Stredný a Dolný Čepeň.
 
Počiatky mariánskej púte v tejto lokalite spadajú do 30-tich rokov 19. storočia, keď Sereď a blízke okolie postihla cholera. Na jej následky zomrelo mnoho ľudí. Obyvatelia z vďaky, po ukončení epidémie, postavili v Strednom Čepeni dnešnú Kaplnku nanebovzatia Panny Márie, vtedy zasvätenú Panne Márii Pomocnici kresťanov. Práve k nej sa veriaci modlili za záchranu počas trvania cholery. Kaplnku začali stavať v roku 1832 a dokončená bola v roku 1835. Súčasťou je aj štrnásť zastavení s reprodukciami Krížovej cesty.
 
Pri tejto príležitosti sa tu konala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol generálny vikár Trnavskej arcidiecézy ThLic. Peter Šimko. Po slávnostnej sv. omši procesia pokračovala ku Kaplnke Panny Márie pri domove dôchodcov, kde je tradíciou modliť sa Loretánske litánie. Táto pietna udalosť je pre veriacu obec výnimočným okamihom, ktorý spája duchovný rozmer aj náboženské dedičstvo.
Slávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v ČepeniSlávnostná svätá omša pri kaplnke Nanebovzatia Panny Márie v Čepeni