Atletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtku

Atletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtku

Šport     Iveta Tóthová    
 
Iniciatíva "Športové štvrtky" pokračovala vo svojom úspešnom tempe aj tento týždeň, keď sa na atletickej dráhe Základnej školy Juraja Fándlyho uskutočnilo tretie podujatie tohto druhu.
 
Séria podujatí je koncipovaná na podporu pohybu a zdravia, kedy sa mladí ľudia stretávajú každý štvrtok na rôznych verejných športoviskách v meste. Počas nich majú zároveň vybrané športové kluby príležitosť dostať sa viac do povedomia verejnosti. Prvý „Športový štvrtok“ napríklad spestrili mladí futbalisti z ŠKF Sereď, druhý štvrtok rozprúdili basketbalisti z Lokomotívy Sereď, tentoraz sa prítomní mohli oboznámiť s Atletickým klubom Váh.  
 
Podujatie sa aj tentoraz konalo pod záštitou mesta Sereď a opäť sa stretlo s veľkým ohlasom. To ocenila aj predsedkyňa Školskej, športovej a bytovej komisie, poslankyňa Slávka Kramárová a zároveň vyjadrila vďaku  mestu Sereď a všetkým, ktorí stoja za organizovaním týchto športových aktivít. Uviedla: „Sú veľmi dobrou cestou na zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže. Všetci si tu nájdu priestor na rôzne hry, zábavu či stretnutia. To je najmä v čase prázdnin veľmi dôležité, aby mladí ľudia nesedeli pasívne doma, ale aktívne trávili voľné dni.“
 
Štvrtkové popoludnie sa nieslo v duchu zdravej súťaživosti a aktívneho oddychu. Mladí ľudia mali možnosť zapojiť sa do rôznych športových disciplín, vrátane behu, hodu či skoku do diaľky pod vedením profesionálneho trénera, bývalého reprezentanta Miroslava Hlúbika z Atletického klubu Váh. Víťazi získali cenu od mesta Sereď, ktorú odovzdal primátor Ondrej Kurbel. Deti a mládež si taktiež mohli zahrať futbal, frisbee, basketbal či bedminton.  
 
,,Som veľmi rád že sme mohli byť súčasťou Športových štvrtkov a tak trochu zviditeľniť aj náš novoznikajúci klub. Od septembra plánujeme pravidelné tréningy s deťmi a mládežou a som rád že už tu  ma niekoľko rodičov oslovilo,” uviedol Miroslav Hlúbik, predseda atletického klubu Váh.

Najbližší Športový štvrtok sa uskutoční 17.augusta o 16:00 hod. vo vnútrobloku na ulici Dionýza Štúra.
 
 
Atletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtkuAtletika kraľovala ďalšiemu Športovému štvrtku