RTV Krea: Nová športová aktivita v Seredi spestrí program mladých v meste

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
NOVÁ ŠPORTOVÁ AKTIVITA Každý štvrtok do konca septembra bude mať mládež v Seredi možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a pod záštitou mesta. Oficiálne prvý športový štvrtok bol uvedený na vynovenom ihrisku v Hornom Čepeni. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.