Práce na podopretí uzatvoreného mosta ponad železničnú trať by mali byť ukončené do konca augusta

Práce na podopretí uzatvoreného mosta ponad železničnú trať by mali byť ukončené do konca augusta

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
V pondelok 7. augusta 2023 začala Slovenská správa ciest s prácami na podopretí mosta ponad železničnú trať v Seredi.
 
Ten bol úplne uzatvorený 11. mája 2023, kedy SSC po bezpečnostnom meraní vyhodnotila stav nadjazdu ako havarijný. Z dôvodu kritickej stavebnotechnickej situácie bol most okamžite uzatvorený pre autá, cyklistov aj chodcov. Pretože hrozilo jeho samozrútenie, o deň neskôr bola vylúčená aj železničná doprava pod mostom.
 
Nakoľko práce na výstavbe nového mosta nezačnú skôr ako v roku 2024 a ukončenie bude trvať viac ako dvanásť mesiacov, s cieľom spojiť dve časti mesta najmä pre chodcov a cyklistov ako aj obnoviť železničnú dopravu pod mostom, Slovenská správa ciest vyhlásila v júni 2023  verejné obstarávanie  na podopretie mosta, čím by sa zabezpečíla jeho stabilizácia. Víťaznou firmou sa stala spoločnosť Skanska SK a práce na podopretí v hodnote 102 tisíc eur by mali byť ukončené do konca augusta 2023. Po uskutočnení merania stability bude do času výstavby nového mosta, tento prístupný pre peších i cyklistov a bude obnovená železničná doprava.
 
Ďalším krokom, by takisto do času výstavby nového mosta, malo byť prepojenie dvoch odrezaných častí mesta formou umiestnenia ťažkej mostnej súpravy. Primátor Serede Ondrej Kurbel  pred časom uviedol, že sa bude jednať o premostenie umožňujúce jednosmernú dopravu, ktorá bude regulovaná svetelnou signalizáciou, čím sa budú môcť vrátiť na most strategicky dôležité záchranné zložky. Nálady mesta na projektovú dokumentáciu sú 8 880 eur s DPH.
 
Počas samotnej realizácie prác na výstavbe nového mosta (zač.  v roku 2024 s dobou min.12 mesiacov ) bude pre peších a cyklistov postavená dočasná lávka.
 
 
 
Práce na podopretí uzatvoreného mosta ponad železničnú trať by mali byť ukončené do konca augustaPráce na podopretí uzatvoreného mosta ponad železničnú trať by mali byť ukončené do konca augustaPráce na podopretí uzatvoreného mosta ponad železničnú trať by mali byť ukončené do konca augustaPráce na podopretí uzatvoreného mosta ponad železničnú trať by mali byť ukončené do konca augustaPráce na podopretí uzatvoreného mosta ponad železničnú trať by mali byť ukončené do konca augustaPráce na podopretí uzatvoreného mosta ponad železničnú trať by mali byť ukončené do konca augusta