Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov

Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Začiatkom augusta bol v Seredi na ulici Čepeňská dokončený nový cestný ostrovček a bezbariérový priechod pre chodcov. Vzhľadom k šírke vozovky tento ostrovček umožní chodcom rozdelenie priechodu na dve etapy. Zároveň bude prirodzene spomaľovať rýchlosť vozidiel na tomto úseku cesty, čo je účinným opatrením na zníženie rizika vážnych dopravných nehôd. Podľa hovorkyne Zuzany Slahučkovej na chýbajúce bezpečné prepojenie chodníkov po stranách Čepeňskej ulice v časti pri Pekárskej upozorňovali mestský úrad Seredčania už dlhšiu dobu.
 
"Celá realizácia vyšla na čiastku 9 936 eur s DPH, v  sume je zahrnuté osvetlenie priechodu, bezbariérovosť, vodorovné a zvislé dopravné značenie vrátane cestných ostrovčekov a reflexných prvkov na ceste," uviedol Michal Klinka, referent dopravy a krízového riadenia mesta Sereď. Pre prípad prepravy nadrozmerných nákladov je dopravné značenie demontovateľné a samotný ostrovček je prejazdný.
Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov Nový cestný ostrovček zvýši bezpečnosť chodcov