Múzeum holokaustu pripravilo podujatie pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu

Múzeum holokaustu pripravilo podujatie pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
V stredu 2. augusta 2023 si Múzeum holokaustu v Seredi uctilo obete genocídy Rómov v období holokaustu. Pamätný deň rómskeho holokaustu sa viaže na udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, kde pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora  v Osvienčime Brezinke zahynulo v plynových komorách približne 4 300 mužov, žien a detí.
 
Podujatia sa zúčastnili mnohí významní hostia, medzi nimi  minister obrany SR Martin Sklenár,  ministerka kultúry SR  Silvia Hroncová, ministerka spravodlivosti SR Jana Dubovcová, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero, verejný ochranca práv Ján Dobrovodský, zástupcovia ôsmych veľvyslanectiev a ďalší.
 
Podľa riaditeľa múzea Martina Korčoka je  prenasledovanie Rómov v období holokaustu stále málo známou kapitolou našich dejín. Je veľa ľudí, ktorí o udalosti vôbec nevie alebo vedia len veľmi málo. Ďalej uvádza, že uctiť si rómske obete a preživších nacistického režimu dokážeme aj tým, že sa postavíme proti súčasnej diskriminácii Rómov. Žiaľ aj časť politických predstaviteľov zneužíva postavenie Rómov na svoje ciele rôznymi spôsobmi.
 
Počas podujatia si prítomní vypočuli hudobné predstavenie  Adriany Drafiovej alias Gitany a pozreli emotívne vystúpenie hudobno-dramatickej školskej mládežníckej skupiny Terňi voďi zo Súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku. Minister obrany Martin Sklenár k Pamätnému dňu rómskeho holokaustu povedal: „Kvalita spoločnosti sa meria tým, ako sa vie vysporiadať so svojou minulosťou a ako sa vie postarať o svoje menšiny. Dnešný deň nám pripomína, že na Slovensku musíme naďalej pracovať na oboch, aby sa naša spoločnosť pozitívne rozvíjala."
 
Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné uvedenie  knihy  Mateja Beránka s názvom Prenasledovanie Rómov počas holokaustu. Ako múzeum uvádza, úlohou publikácie je vyplniť prázdne miesta vo vzdelávaní v oblasti osudov Rómov v období druhej svetovej vojny. Trojjazyčná kniha  (slovenský, anglický a rómsky jazyk) bola predstavená aj na plenárnom zasadnutí International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA, v Komisii venujúcej sa téme genocídy Rómov.  Kniha mala na medzinárodnom fóre pozitívny ohlas. Je jednou z mála svojho druhu aj v celosvetovom meradle. Múzeum verí, že rovnako tomu bude aj na Slovensku, kde poslúži hlavne pedagógom zaplniť biele miesta tragických dejín Rómov na území Slovenska.
 
Múzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustuMúzeum holokaustu pripravilo výstavu pri príležitosti Pamätného dňa genocídy Rómov počas holokaustu