Slávnostné vyhodnotenie kampane "DO PRÁCE NA BICYKLI"

Slávnostné vyhodnotenie kampane "DO PRÁCE NA BICYKLI"

Šport     Iveta Tóthová    
Tento rok sa konal jubilejný 10. ročník kampane „Do práce na bicykli“. Podujatie organizuje OZ Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Mesto Sereď sa do kampane pravidelne zapája od roku 2015. Cieľom je zlepšiť dopravnú situáciu v meste a zároveň motivovať ľudí, aby sa rozhodli pre ekologickejšiu alternatívu cestovania do práce. Výsledkom by malo byť nielen zníženie dopravnej záťaže na cestách, ale aj podpora zdravšieho spôsobu života a zvýšenie povedomia o environmentálnych výhodách bicyklovania. Okrem jázd na bicykli bolo možné sa do kampane registrovať aj pri dochádzaní do práce verejnou dopravou a chôdzou.
 
V rámci Slovenska sa v roku 2023 Do práce na bicykli zapojilo celkom:
116 samospráv
1355 registrovaných zamestnávateľov
4 251 registrovaných tímov
14 557 registrovaných jednotlivcov
 
Celkovo bolo na bicykli odjazdených 1 876 320,40 km, z toho na jedného účastníka pripadá 128,89 km. Ušetrené CO2: 469 080,10 kg.
 
V Seredi sa kampane zúčastnilo 29 tímov zostavených zo 14 firiem a organizácií: Mesto Sereď, I.D.C. Holding a.s., ALFUN sk, Špeciálna ZŠ, LPP Slovakia s.r.o., FM Slovenská,s.r.o., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, LLARIK s.r.o., NMH s.r.o., Naša domová správa s.r.o., ERIKSOFT s.r.o., Slovanské cukrovary, s.r.o., Ministerstvo obrany.  Počet zapojených súťažiacich bolo 101, ktorí spolu najazdili 19 300,61 km, čím ušetrili 4 825,15 kg CO2. Koordinátorkou kampane za mesto Sereď bola referentka športu a kultúry na MsÚ Xénia Višvardová.
 
Každý rok na Mestskom úrade v Seredi prebieha slávnostné vyhodnotenie kampane spojené s odmeňovaním účastníkov. Tento rok sa stretnutie konalo 26. júla 2023 a z rúk viceprimátorky Márie Fačkovcovej a poverenej vedúcej  Oddelenia školstva, športu a kultúry Silvie Kováčovej si cyklisti prevzali účastnícke diplomy a finančnú hotovosť.
 
Kampaň Do práce na bicykli ale priniesla tento rok do Serede aj ďalší úspech. Nadácia Pontis vylosovala spolu s mestami Trenčín a Levice aj mesto Sereď, ktoré získajú špeciálny, poschodový cyklostojan.
 
Vyhodnotenie za Sereď:
 
I. kategória
 
NAJVÄČŠÍ POČET KILOMETROV – TÍM
 
► 1.miesto: – Teräksiset kastanjat yksi – 3 730,04 km (spolu 99 jázd) 50 € poukážka
Zamestnávateľ NMH s.r.o. – Martin, Ľuboš, Tomáš, Igor
► 2.miesto: Gumkáči – 3378,37 km (spolu 70 jázd)
Zamestnávateľ Ministerstvo obrany – Juraj, Vladimír, Jakub, Michal
► 3.miesto: PREFÁCI – 1 188,11 km (spolu 62 jázd)
Zamestnávateľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. – Marek, Róbert, Radoslav, Martin
 
II. kategória
 
VEDÚCI JEDNOTLIVCI PODĽA POČTU KM
 
► 1.miesto: Juraj (Gumkáči) 2597,24km (41 jázd) 30 € poukážka
► 2.miesto: Martin ( Teräksiset kastanjat yksi ) – 1 716,89 km (44jázd)
► 3.miesto: Ľuboš ( Teräksiset kastanjat yksi i) – 1252,61 km – 27 jázd
 
III. kategória
 
NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD - TÍM
 
► 1. miesto : 178 jázd - Špeckatím (Špeciálna ZŠ) – 50 € poukážka
Mária, Jana, Jarmila, Alena
► 2. miesto : 166 jázd - Slnečnice (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sereď )
Jana, Erika, Stanislava, Vlasta
► 3. miesto : 152 jázd - Výrobné sklady ( I.D.C. Holding a.s.)
Iveta, Rostislav, Jana, Monika
 
IV. kategória
 
NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD - JEDNOTLIVEC
 
► 1. miesto: 47 jázd – Milan (Rýchla rota) 30 € poukážky
► 2. miesto: 46 jázd : Rastislav (WIND & ROAD), Jana (Špeckatím) a Jarmila (Špeckatím)
► 3.Miesto: 45 jázd : Miroslava (Góralky)
 
V. kategória
 
SPOLOČNOSŤ S NAJVÄČŠÍM POČTOM REGISTROVANÝCH TÍMOV A ÚČASTNÍKOV
 
► 1. miesto a víťazom sa stala spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., ktorá mala v súťaži zapojených 11 tímov a 37 súťažiacich. (Controlling on the bikes, Pusinky, Šintavské strely, Horalky 1, Horalky 2, Cajgláči, Freeride, Jazdci Apokalypsy, Bobríci, Výrobné sklady, Góralky)
► 2. miesto získava spoločnosť ALFUN SK s.r.o., ktorá mala v súťaži registrované 5 tímov a 19 súťažiacich (WIND & ROAD, Alfun Team, ALDE SEREĎ, Rýchla rota, Cuky Luky Naty Team)
► 3. miesto získava: Základná špeciálna škola s 1 tímom (Špeckatím)
 
VI. kategória 50 € poukážka losovaním
 
Vyhodnotená bola aj bonusová kategória a to kto odjazdil 2/3 všetkých jázd alebo najazdil minimálne 500 km. Túto podmienku spolu splnilo 42 súťažiacich.
Poslanec Erik Štefanek vylosoval pani Janu z tímu Slnečnice, ktorá jazdila za Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Sereď.
 
Celkové poradie na Slovensku zo všetkých miest:
 
1.miesto – Martin
2.miesto – Dolný Kubín
3.miesto – Nové Mesto nad Váhom
 
Sereď bola celkovo na 28. mieste.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu tímov:
 
1. miesto – Bratislava - 809
2. miesto – Žilina - 290
3. miesto - Martin - 266
 
Sereď sa umiestnila na 28. mieste z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu účastníkov:
 
1. miesto – Bratislava – 2 817
2. miesto – Žilina - 1 023
3. miesto - Martin - 898
 
Sereď získala 29. miesto z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu jázd:
 
1. miesto – Bratislava – 35 125
2. miesto – Martin - 18 870
3. miesto - Trenčín - 15 229
 
Sereď získala 28. miesto z celkového počtu zapojených samospráv s počtom jázd 2 134.
 
Poradie na Slovensku podľa počtu najazdených km:
 
1. miesto – Bratislava – 383 303,12 km
2. miesto – Trenčín - 127 275,68 km
3. miesto - Martin - 115 912,91 km
 
Sereď sa umiestnila na 22. mieste s počtom km 19 300,61.
Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane Slávnostné vyhodnotenie kampane