Ústretový krok ešte neznamená premyslený

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Záujem o rekreačný futbal je v Seredi pomerne slušný. Svedčí o tom existencia viacerých amatérskych futbalových združení . Záujem o hru na čo najkvalitnejšom povrchu je prirodzený a z tohto pohľadu sa informácia primátora  z 25. júla 2023, že ihrisko v Hornom Čepeni  sprístupňuje vedenie mesta verejnosti, javí ako ústretový krok voči tým, čo si radi zahrajú futbal len tak pre vlastné potešenie. O tom, či tomuto rozhodnutiu predchádzala korektná analýza možných dopadov, či boli zhodnotené všetky  argumenty pre  a proti, nie je v článku pána primátora ani slovo.  
 
Rozumiem tlaku verejnosti, ktorý je  podporený presvedčením, že ak mestu prispievajú  časťou svojich daní, chcú mať aj možnosť užívať mestský majetok. Futbalové ihrisko v Hornom Čepeni bolo doteraz  prevádzkované v užívateľskom režime oddielov registrovaných vo futbalových súťažiach.
 
Odhadnúť jeho zaťaženie otvorením pre širokú verejnosť je dnes iba ťažko možné. Isté ale je, že  ani zvýšené náklady súvisiace s údržbou ihriska nemusia zabrániť viditeľným zmenám kvality trávnatého povrchu. Najmä ak sa zopakuje vlaňajší augustový vývoj teplôt, kedy v prvých dvoch dekádach dosahovala denná teplota 30 až 35 stupňov. Ostáva teda iba veriť,  že 31. augusta 2023 nebude výsledkom ústretového kroku rozdupaný povrch futbalového ihriska.