RTV Krea: Sereď buduje bezpečný priechod pre chodcov na Čepeňskej ulici

Bezpečnosť     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Mesto Sereď sa aktuálne zaoberá zvýšením bezpečnosti na ulici Čepeňská k čomu by malo prispieť vybudovanie cestných ostrovčekov a bezbariérového priechodu pre chodcov. Kedy sa tento praktický podnet na vylepšenie dopravnej situácie zrealizuje? 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.