Sereď už má v rukách dokumentáciu na dočasné premostenie. SSC podoprie most v auguste

Sereď už má v rukách dokumentáciu na dočasné premostenie. SSC podoprie most v auguste

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Sereď iniciuje urýchlenie prepojenia dvoch odrezaných častí mesta formou umiestnenia ťažkej mostnej súpravy (TMS). Keďže tá pred osadením potrebuje samostatný projekt, vedenie mesta sa rozhodlo ho zabezpečiť na náklady mestskej kasy. Dnes je projektová dokumentácia hotová a primátor realizuje ďalšie kroky.
 
Mesto Sereď už má vo svojich rukách projektovú dokumentáciu, podľa ktorej je možné zrealizovať  dočasné premostenie. „Jedná sa o premostenie umožňujúce jednosmernú dopravu na moste, ktorá bude regulovaná svetelnou signalizáciou. Vďaka nej budeme môcť vrátiť na most strategicky dôležité záchranné zložky,“ vysvetlil primátor Serede Ondrej Kurbel. Spolu so žiadosťou o súhlasné stanovisko mesto zašle dokumentáciu Slovenskej správe ciest (SSC), pričom SSC už deklarovala, že vydá kladné stanovisko. Nálady mesta na projektovú dokumentáciu sú 8 880 eur s DPH.
 
Primátor zároveň informoval, že SSC už vybrala realizátora podopretia mosta. „Dnes SSC zverejnila zmluvu so zhotoviteľom podopretia mosta. Práce sa podľa tejto zmluvy začnú realizovať už začiatkom mesiaca august tohto roka, čo dáva predpoklad, že práce by mohli byť ukončené ešte počas letných prázdnin,“ uzavrel Kurbel. Podopretím sa budú môcť vrátiť na most peší a cyklisti. Premostenie formou TMS sa môže zrealizovať následne, po podopretí telesa mosta.  
 
Mesto v týchto dňoch očakáva aj odpoveď z Ministerstva obrany SR, ktoré sme požiadali o súčinnosť pri výstavbe dočasného premostenia. Súbežne prebiehajú práce aj pre získanie stavebné povolenie zo strany SSC na komplexnú prestavbu mosta.
 
Obrázok: z Projektovej dokumentácie k dočasnému premosteniu
Sereď už má v rukách dokumentáciu na dočasné premostenie. SSC podoprie most v auguste