RTV Krea: Letné kino v amfíku zadarmo!

Kultúra a divadlo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Seredský amfiteáter sa celé leto stará o kultúrne vyžitie obyvateľov premietaním filmov. Tvorcovia programu vsadili na atraktívne tituly, žánre sú prispôsobené deťom aj dospelým. 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.