Materská škola D.Štúra prijme do pracovného pomeru upratovačku

Školstvo a vzdelávanie     MŠ D. Štúra    
Materská škola D.Štúra, Sereď  prijme do pracovného pomeru upratovačku. 
 
Miesto výkonu práce
Dionýza Štúra 2116, Sereď
elokované pracovisko Cukrovarská 730, 926 01 Sereď
 
Termín nástupu
04.09.2023
 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.08.2023
 
Rozsah úväzku
50%
 
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie
 
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC nevyžaduje sa
 
Ďalšie požiadavky
 
Ochotná, spoľahlivá, pracovitá, vzťah k deťom.
Voľné jedno miesto.

Pracovná doba
12.45 hod. - 16.30 hod. , výkon práce elokované pracovisko Cukrovarská 730, Sereď.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť do zamestnania,
- životopis,
- súhlas so spracovaným osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Žiadosti môžete posielať na e-mail:
ms.dsturariaditel@gmail.com, tel. kontakt 031 789 4923
 
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Dionýza Štúra 2116
92601 Sereď

0317894923
Kontaktná osoba
Beata Lukáčová, riaditeľka MŠ