Materská škola Komenského prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta, pomocnú vychovávateľku, upratovačku

Školstvo a vzdelávanie     MŠ Komenského    
Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď prijme do zamestnania
 
pedagogického asistenta 
 
pomocnú vychovávateľku
 
upratovačku na 6 hod  ( 6:00-12:00 hod , 10:30 – 16:30 hod)
 
Nástup do zamestnania
4.9.2023
 
Pracovný pomer
na dobu určitú 12 mesiacov
 
Mzda
v zmysle zákona 553/2023 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe. 
 
Kontakt
Žiadosti prosím zasielajte na mskomsered@azet.sk do 18.8.2023.
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 22.8.2023.