RTV Krea: Sereď zaviedla pre znevýhodnených občanov sociálny taxík

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Poslanci mestského zastupiteľstva v Seredi schválili novú sociálnu službu, ktorej hlavným účelom je pomoc znevýhodneným občanom mesta. O čo sa jedná a akou formou bude táto služba poskytovaná? 
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.