Opravy výtlkov: hotové sú Vinárska, či Komenského, v pláne je Mierová, Obežná, či Svätoplukova ulica

Opravy výtlkov: hotové sú Vinárska, či Komenského, v pláne je Mierová, Obežná, či Svätoplukova ulica

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V týchto dňoch môžete sledovať údržbové práce na miestnych komunikáciách. Mesto zabezpečilo opravy výtlkov formou vrecovaného asfaltu, ktorý sa sype za studena.
 
Na základe podnetov od občanov a tiež po vlastných obhliadkach sme vytipovali miesta, ktoré sú pre takýto spôsob opráv najžiaducejšie. Práce sme čerstvo ukončili na uliciach Jesenského, Vinárska, Spádová, Komenského a Školská, pracuje sa ešte na Fándlyho ulici a D. Štúra,“ uviedol Marián Šišo z mestského úradu Sereď.
 
Jeho plánom je pokračovať ďalej aj na Hornočepeňskej, Vonkajšom rade, Pažitnej, Spádovej, Mierovej, Hviezdoslavovej, Priemyselnej, Obežnej a Svätoplukovej ulici.
 
Obyvateľov spomenutých ulíc týmto prosíme o trpezlivosť počas doby realizovania prác.
Jesenského PREDJesenského POJesenského PREDJesenského POKomenského PREDKomenského POSpádová PREDSpádová POVinárska PREDVinárska PO