Na podnety obyvateľov doplnilo mesto nové hracie prvky na troch ihriskách

Na podnety obyvateľov doplnilo mesto nové hracie prvky na troch ihriskách

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Najmenší obyvatelia mesta majú pre svoje hry na sídliskách nové objekty. Sú nimi hojdačky, či domčeky so šmýkačkami, ktoré mesto práve osadilo. Cena za šesť nových kúskov je takmer 10-tisíc eur.
 
Mesto priebežne obnovuje detské ihriská na svojom území a zabezpečuje iba certifikované funkčné a bezpečné hracie prvky vhodné na verejné ihriská. Zo svojho rozpočtu opravuje nedostatky a zabezpečuje dobrý hygienický stav. „Spravujeme spolu 27 detských ihrísk, tri športoviská, dva workouty a jeden scatepark. Ihriská sú určené pre menšie a väčšie deti a sú vybavené rôznymi hracími prvkami rozmiestnenými v kamienkovej dopadovej ploche, na gumennej dlažbe, či pri prvkoch s výškou pádu do 1 metra, na upravenej trávnatej ploche. Ich prevádzkyschopný stav počas roka pravidelne monitorujeme a pravidelne zabezpečujeme aj ich odbornú kontrolu a dezinfekciu,“ vysvetlila Miriam Klottonová, referentka životného prostredia v Seredi.
 
Počas júlových dní sa podarilo z rozpočtu mesta zakúpiť a osadiť šesť nových prvkov. „Sú to dvojhojdačky, hojdačky a domčeky so šmýkačkou. Prvky sme dopĺňali na tie detské ihriská, odkiaľ nám prišlo od našich obyvateľov najviac podnetov. Najväčší záujem bol práve o hojdačky. Záujem je aj o kolotočové prvky (kolotoč na sedenie, kolotoč na státie, kuželový lanový kolotoč či otočný disk), tie sú však finančne náročnejšie, preto sme nakombinovali za prístupný rozpočet prvky, ktoré urobia radosť väčšiemu počtu detí vo viacerých lokalitách,“ dodala Klottonová.
 
Nové hracie prvky boli osadené na troch ihriskách. Sú nimi dve ihriská na ulici Čepeňská a jedno na Mlynárskej ulici. Klottonová informovala, že ako každý rok, tak aj tento sa priebežne opravujú poškodené prvky a odstraňujú nedostatky na ihriskách. Boli nimi napríklad odstraňovanie grafitov, doťahovanie skrutiek, výmena opotrebovaných a poškodených drevených častí, obnovy náterov, dopĺňanie piesku a štrku, tmelenie prasklín a ďalšie.

Akékoľvek  nedostatky na detských prvkoch môžu ich užívatelia oznamovať na sms.konatel@gmail.com. Pracovníci spoločnosti bezodkladne nedostatok na detských prvkoch odstránia. Informácia o tomto kontakte je uvedená aj na každom prevádzkovom poriadku, ktorý je umiestnený pri detskom ihrisku. Poškodenia môžu občania nahlasovať aj osobne na oddelení životného prostredia mesta, kancelária č. 4A, mailom na miriam.klottonova@sered.sk alebo telefonicky na 031/7892094, klapka 189.  I napriek pravidelným kontrolám totiž mesto nedokáže zistiť každú závadu okamžite.

Ďakujeme za Vaše podnety a spoluprácu! 
 
foto: MsÚ Sereď
Na podnety obyvateľov doplnilo mesto nové hracie prvky na troch ihriskách Na podnety obyvateľov doplnilo mesto nové hracie prvky na troch ihriskách Na podnety obyvateľov doplnilo mesto nové hracie prvky na troch ihriskách Na podnety obyvateľov doplnilo mesto nové hracie prvky na troch ihriskách Na podnety obyvateľov doplnilo mesto nové hracie prvky na troch ihriskách Na podnety obyvateľov doplnilo mesto nové hracie prvky na troch ihriskách