RTV Krea: Na mestskom úrade sa uskutočnil mobilný odber krvi

RTV Krea: Na mestskom úrade sa uskutočnil mobilný odber krvi

Zdravie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V priestoroch malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Seredi sa uskutočnil mobilný odber krvi. Nejednalo sa však o jednorazovú záležitosť. Obyvatelia, ktorí majú záujem o darcovstvo teda budú mať možnosť prispieť svojou troškou ešte niekoľkokrát.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.
RTV Krea: Na mestskom úrade sa uskutočnil mobilný odber krvi