Mesto práve obnovuje strechu škôlky na Komenského ulici

Mesto práve obnovuje strechu škôlky na Komenského ulici

Rozvoj a výstavba     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Letné dni využíva mesto, okrem iného, aj na obnovu svojich škôl a škôlok. Aktuálne sa pracuje na budove materskej školy na Komenského ulici, kde chcú stihnúť obnoviť celú strechu, ešte kým deti prázdninujú.
 
Realizujeme tu projekt s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi - Zateplenie strešného plášťa. Strecha dostáva nové zateplenie z izolačných dosiek hrúbky 28 centimetrov, čím získame na budove energetickú úsporu. Následne bude povrch strechy odizolovaný proti vlhkosti,“ vysvetlil Marián Šišo, poverený vedením Oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania. Dodal, že suma, ktorú tu mesto preinvestuje je 58 770,91 eur s DPH.
 
Cieľom mesta je získať externé zdroje na refundáciu tohto projektu a aj na následné zateplenie a vymaľovanie fasády, ktoré budova taktiež potrebuje.
 
Okrem týchto prác môžete aktuálne v Seredi vidieť aj práce na ZŠ J. A. Komenského, kde sa realizuje projekt Rekonštrukcia elektoinštalácie a štrukturovanej kabeláže z externých zdrojov, či maľovanie interiérov materských škôl, ktoré je v réžii riaditeľstiev jednotlivých škôl a je hradené z rozpočtu mesta.
 
foto: MsÚ
Mesto práve obnovuje strechu škôlky na Komenského uliciMesto práve obnovuje strechu škôlky na Komenského ulici