Hra o transparentnosti na SOL

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    

Hra o transparentnosti  na SOL

Miestne médium SOL vyrobilo kauzu a 10 júla 2023 primátor vo videu presviedčal vlastníka SOL, že je všetko v poriadku. Scenár ako z našich profesionálnych médií. Vrátane implantácie názorov na vytváranie verejnej mienky.

Citujem druhý odsek textu úvodného článku Miloša Majka k videu: V každom prípade je ale potrebné vždy vychádzať z faktov, akými sú nastavenie spôsobu chodu úradu a aj napr. samotného kosenia, technické zázemie, vybavenie mechanizmami a údržby verejných priestranstiev samosprávou. K tomu došlo za bývalého vedenia a teda počas 12 rokov riadenia samosprávy bývalým primátorom Tomčányim.“   Citát má každého presvedčiť,, že  oneskorenia kosby v roku 2023  zapríčinil spôsob chodu úradu nastavený bývalým primátorom. Koniec, bodka. Ani náhodou otázky. Bol systém kosby z roku 2022 prevzatý aj pre rok 2023? Ak bol nastavený zle, tak v čom? Zmenili ste ho a priniesla zmena zlepšenie?

Ešte zaujímavejšie je Majkovo tvrdenie v piatom odseku: Z prístupu niektorých zamestnancov prijatých na úrad za bývalého vedenia, výsledkov práce a spôsobu jej vykonávania si dokonca dovolíme tvrdiť, že v niektorých prípadoch nejde len o neschopnosť, ale dokonca možno až o úmyselné sabotovanie niektorých činností a tým vytváranie podmienok minimálne na kritiku úradu ako takého.“  Toto môže znamenať iba jedno.  Zoznam doteraz uvoľnených  zamestnancov mesta ešte stále nezodpovedá predstavám Miloša Majka. Keby bol v TOS-ke  kádrovčíkom, titul Hrdina socialistickej práce by ho neminul. Žiadnemu z terajších zamestnancov mesta neschopnosť alebo sabotovanie  nejakých činností  nedokázal,  ale primátorovi a samozrejme aj verejnosti maľuje obraz fiktívnych neprajníkov nového vedenia mesta . Ozaj.  V mene koho ďalšieho sa vyjadruje slovami: ... si dokonca dovolíme tvrdiť...“, keď nehovorí  ja, ale my?

K videu samotnému.  Téma č. 1 Faktúra na 3 000 €

Miloš Majko vo videu hovorí: „Dva dni dozadu sme boli informovaní o faktúre , zverejnenej faktúre mestom Sereď, na ktorej je napísané, ide o 3 000 eur vyplatených mestom Sereď za titulnú stránku nových Seredských noviniek. Keď sa pozrem na Seredské novinky, ktoré som si našiel v schránke, a na to, že by táto titulná stránka mala stáť 3 000 eur, ak by som musel povedať, celé zle. Neviem si predstaviť ako človek, ktorý sa dlhodobo venuje grafike, že by som za niečo takéto vyfakturoval 3 tisíc  eur.  Keďže teda išlo o faktúru zverejnenú na mestskej stránke, myslím si že najlepšie nám vysvetlí  o čo ide priamo pán primátor. Pán primátor, pozreli sme si tú faktúru zverejnenú a skutočne tam tá čiastka, vysvetlite občanom k čomu došlo.“

No a primátor vysvetľoval. Popísal predmet zmluvy tak ako je na faktúre napísaný. Jej obsah prikladám ako  prílohu k článku.

A teraz na rovinu. Táto časť videa  mala iba jeden cieľ. Dať primátorovi možnosť povedať iba to, čo bolo na faktúre zverejnené 3. 7. 2023.  Takto bola demonštrovaná komunikácia o probléme, ktorý vôbec problémom nebol. Kto  zúžil otázku na tri tisíc za obálku novín?  Ako to Majko vo videu hovorí?  ..., že by táto titulná stránka mala stáť 3 000 eur,..

A čo je predmetom faktúry? ... návrh novej obálky tlač.podoby Sered.noviniek,konzultácie, návrh a tvorba obsah.štruktúry, návrh a vyrobenie graf.layoutu, zalom.a vysad,1.vydania, odovzdanie šablóny pre ďal.interné spracovanie.

 

Najčerstvejší názor Miloša Majku na miestne noviny -  otočka o 180 stupňov

 

Vo videu z 10 júla 2023 hovorí:

„Seredské novinky by mali asi podľa všetkého výrazne viacej odzrkadľovať materiály týkajúce sa Serede, života v meste Sereď a tá skladba asi bude snáď na redakčnej rade alebo ako plánujete v budúcnosti toto riešiť.“

 

Nebolo to tak vždy

Citát z listu Miloša Majka z 25. augusta 2011 „ Nepovažujem za správne, aby mesto samotné bolo tvorcom novín – doba v obecnom ponímaní problematiky jednoznačne ukázala, že informácie podávané mestom v ich novinách v mnohých prípadoch nie sú objektívne, sú prikrášľované a účelové.“

 

Miloš Majko | 23-01-2012 21:03:09

Ziadne mesta a samospravy by nemali vydavat svoje noviny, resp. by ich obsah nemali mat pod kontrolou. Dlhodobo zastavam nazor, ye obcania - volici chcu spravodajstvo aj z akcii mestskych, z diania na MsU, zo zasadani MsZ a zo vsetkeho, co sa deje v meste, kde ziju. Nemaju vsak zaujem o spravodajstvo z jedneho uhlu pohladu. Obcan obecne nema zaujem platit zo svojich penazi de facto dlhodobu predvolebnu kampan kohokolvek. Mam za to, ze samosprava by mala robit veci tak, aby aj nezavisle a nezaujate medium dokazalo, resp. mohlo o diani informovat pravdivo a teda vo veciach pozitivnych pozitivne a negativnych negativne. Je ulohou media, aby zabezpecilo vyvazenost informovania verejnosti a poskytovanie sprav aj o citlivych temach s rozumom a respektom k zodpovednosti za tvorbu verejnej mienky.

 

Záver k téme číslo l. Kto mal skutočný záujem a pozrel si na webovej stránke mesta zverejnenú faktúru na 3 000 eur,  muselo  mu byť jasné, že to nie je iba cena za návrh titulnej strany. Nafúknutá bublina však vydala na 16 minút rozhovoru plného „transparentnosti“. 

 

Téma číslo 2 -  dátový analytik za 4 000 eur

Otázka M. Majka: „Na vyhotovenie finančnej analýzy bol iba nedávno prijatý na mestský úrad pracovník, ktorý bol ale na základe odporúčania hlavnej kontrolórky Zuzany Horváhovej prepustený. Medzi občanmi sa šíri informácia, že vyplatených bolo 4 000 eur a za tieto peniaze mesto nemá žiadne výsledky Pán primátor, ako  je to? Je to naozaj pravda, že za 4 000 eur mesto nemá žiadne výsledky? Môžeme si to vôbec dovoliť? “

Odpoveď primátora bola ako prednáška na vysokej škole : „Samozrejme že takéto niečo by sme si nemohli dovoliť. A nie je to pravda. Výsledky máme, nie sú v takej forme, ako by som očakával, pretože naozaj ak zamestnáte nejakého finančného analytika alebo dátového analytika, tak on má spravený harmonogram nejakých prác a k čomu sa má dopracovať. Keď mu to ukončíte v rámci toho časového intervalu a stopnete, tak asi nebude mať spracované všetko, čo sme od neho očakávali a to na čo bol prijatý, avšak samozrejme neukončil som  s ním ten pracovný vzťah, ktorý bol riešený formou dohody.  Neukončil som s ním pracovný vzťah v čase, kedy by nič nedokázal odovzdať, čiže máme nejaké čiastkové výstupy, ktoré vieme ďalej používať a ktoré vieme ďalej napĺňať. Sú to vlastne excelovské tabuľky, ktoré zhromažďujú informácie za prvé z jednotlivých oddelení mestského úradu a za druhé aj z rozpočtových organizácií mesta Sereď a mestom zriadených organizácií .Čiže určité veci, máme už od neho výsledok, sú tam niektoré zaujímavé zistenia, na ktoré sa budem musieť pozreť, a veľmi rád by som bol, keby tak odborne zdatných ľudí mesto dokázalo zabezpečiť a dokázalo zaplatiť. Poviem k tomu len toľko, že už aj štát sa snaží v tomto správať hospodárne a ekonomicky a už pár rokov dozadu pochopili, že narábanie s verejnými financiami je aj o správnych rozhodnutiach a o manažérskych rozhodnutiach , a že preto jednotlivé ministerstvá majú dátové tímy, alebo analytické tímy, ktoré spracovávajú podklady, vyhodnocujú jednotlivé údaje a dávajú vlastne podklad k rozhodovaniu. Toto je niečo, čo by sa malo preniesť aj do samosprávy, pretože hospodárime s verejnými financiami a informácie, ktoré aj odzneli na ostatnom zastupiteľstve o tom, že je to nehospodárne nakladanie, tak ja si dovolím tvrdiť, že opak je pravdou, pretože pokiaľ sa snažíme správať ekonomicky a hospodárne, tak musíme mať dostatočný prehľad a musíme mať informácie..“

 

Takto pokračovala výpoveď primátora ďalej. Napriek  veľkému množstvu slov som sa nedozvedel nič, čo by prínos dátového analytika  potvrdilo. Škoda, že M. Majko nepostupoval ako skutočný novinár, a nepožiadal o stanovisko k veci hlavnú  kontrolórku Zuzanu Horváthovú. Možno by sme sa dozvedeli viac.  Otázkou len je, či by sa s ním vôbec bavila. Výstupy  práce dátového analytika sľúbil primátor sprístupniť. Dúfam, že po ich zverejnení, bude druhá otázka z  videa zodpovedaná jasnejšie.

 

Faktúra č. 2023058