Oddelenia dokladov v Galante sú v pondelok zatvorené

Samospráva a štátna správa     Ing. Zlatica Antalová, oddelenie komunikácie a prevencie, KR PZ Trnava    
Pracoviská Okresného riaditeľstva PZ v Galante určené pre verejnosť budú v pondelok, 10.07.2023, z technických príčin zatvorené a nebudú vykonávať žiadne úkony.
 
Iné dni zostávajú stránkové hodiny nezmenené.
 
Polícia upozorňuje, že občianske preukazy, vodičské preukazy a cestovné pasy si občania môžu vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov, teda aj v inom okrese, ako v tom, v ktorom majú trvalé bydlisko. Výnimkou je výmena zahraničného vodičského preukazu za slovenský. V tomto prípade sa žiadatelia musia obrátiť na Okresné riaditeľstvo PZ v okrese, v ktorom majú trvalý pobyt. Rovnako prvé prihlásenie nového, alebo dovezeného vozidla musí občan vykonať v mieste trvalého bydliska, resp. sídla spoločnosti.
 
Za pochopenie ďakujeme.