Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda. Busta jedného z nich je umiestnená v seredskom kaštieli

Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda. Busta jedného z nich je umiestnená v seredskom kaštieli

História     Iveta Tóthová    
 
Slovenská republika si 5. júla pripomína príchod sv. Cyrila (Konštantína) a Metoda na Veľkú Moravu. Tento sviatok je považovaný za jedno z najvýznamnejších svätých sviatkov v slovanskej kultúre.
 
Príchod solúnskych bratov sa datuje na leto roku 863. Od tejto udalosti uplynulo tento rok 1160 rokov.  Konštantín ešte pred odchodom na misiu vytvoril písmo, hlaholiku. To bolo prispôsobené na slovanskú reč a začal prekladať sväté knihy. Cyril a Metod prišli na naše územie na pozvanie veľkomoravského panovníka Rastislava,  aby šírili kresťanstvo, vytvorili liturgiu a učili v reči zrozumiteľnej ľudu. Ich poslanie bolo duchovné, christianizačné, aj kultúrno – spoločenské. Bratská misia upevnila kresťanstvo a  priniesla našim predkom kultúru, písmo i vzdelanie. Ich zásluhou bolo zavedenie slovanského jazyka – staroslovienčiny (prvý slovanský písomný jazyk) do liturgie. Ako liturgický jazyk bola kodifikovaná v roku 868. Cyril a Metod do staroslovienčiny preložili množstvo cirkevných, náboženských textov, napr. Bibliu. (wik.)   
 
29.júna 2011 sme v Seredi slávnostne privítali relikviu  sv. Konštantína, ktorá v tom roku putovala po Slovensku. Počas celého dňa si ju mohli záujemcovia pozrieť v kostole sv. Jána Krstiteľa. Po svätej omši sa relikvia preniesla do domu sestier sv. Cyrila a Metoda v Seredi, kde bola prístupná verejnosti počas celej noci.
 
Život vierozvestcov Cyrila a Metoda je stále predmetom skúmania historikov a inšpiruje k tvorbe aj viacero umelcov. Pred desiatimi rokmi, v roku 2013 sa v bastióne seredského kaštieľa konala výstava umeleckých diel  k pocte vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda. Na túto tému jedenásť umelcov v tom čase tvorilo počas trojdňového sympózia svoje diela.
 
Jedným z nich bola aj busta sv. Metoda od Martina Šmigrovského ( vpravo hore ). Tá je v súčasnosti umiestnená vo vyčistených priestoroch seredského kaštieľa. Tieto budú sprístupnené verejnosti 19. augusta 2023 počas VATA festu a 22. a 23. septembra 2023 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
 
Pripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda. V seredskom kaštieli je umiestnená busta sv Metoda od M.ŠmigrovskéhoPripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda. V seredskom kaštieli je umiestnená busta sv Metoda od M.ŠmigrovskéhoPripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda. Busta jedného z nich je umiestnená v seredskom kaštieliPripomenuli sme si sviatok sv. Cyrila a Metoda. Busta jedného z nich je umiestnená v seredskom kaštieli