Pracovná ponuka: Mesto hľadá robotníka

Mestský úrad     Personálny referát mesta Sereď    
Mesto Sereď oznamuje, že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: Robotník
 
A. Náplň práce:
kosenia na traktorovej kosačke, ručné kosenie,
polievanie zeleného porastu (kvety, stromy),
čistenie, údržba verejných priestranstiev mesta a zelene (zametanie, kosenie, hrabanie, zbieranie odpadkov, orez kríkov, zimná údržba – odhŕňanie snehu, posyp chodníkov),
vyprázdňovanie malých smetných nádob,
kontrola malých smetných nádob, nahlasovanie a presun poškodených nádob,
výsadba a údržba kvetinových záhonov,
čistenie priestranstiev v okolí škôl a školských zariadení,
pomocné robotnícke práce na Mestskom úrade v Seredi.
 
B. Kvalifikačné predpoklady:                                  
základné vzdelanie.
 
C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti: 
vodičský preukaz sk. B,
samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, časová flexibilita a záujem o prácu,
schopnosť dodržiavať stanovené termíny.
 
E. Odmeňovanie:
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
F.  Predpokladaný termín nástupu:   
ihneď.
 
G. Miesto výkonu práce:
k.ú. mesta Sereď.
 
H. Druh pracovného pomeru:
pracovná zmluva na dobu určitú.
 
V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu si telefonicky dohodnite osobné stretnutie na Mestskom úrade v Seredi (tel č.: 0907 736 841  Bc. Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia a údržby mesta) v pracovné dni v čase od 8.00 – do 15.00 hod., piatok do 12.00 hod., kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie. Na základe krátkeho osobného pohovoru si mesto po vzájomnej dohode vyberie vhodného uchádzača.
 
Uchádzač na osobnom pohovore predloží profesijný životopis. Mesto si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho kandidáta na uvedenú pracovnú pozíciu.
 
Pracovná ponuka PDF na stiahnutie TU.