Starú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť život

Starú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť život

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Aby mesto zdobili najmä zdravé a bezpečné stromy, je potrebná kvalitná starostlivosť o ne. Známym, vyše 50-ročným soforám v centre Serede, v týchto dňoch mesto doprialo odborné vyšetrenie. Následne pristúpi k takým zákrokom, ktoré stromom dajú šancu na dožitie vyššieho veku.
 
V týchto dňoch ste si mohli všimnú opäť pracovať v meste odborníkov na stromy. Okrem prác na stromoch v areáli cintorína na Kasárenskej ulici zisťovali aj vitalitu sofor pri veľkej jednote. Zisťovali ich poškodenia, odhadovali predchádzajúcu starostlivosť a následne odprezentujú, čo stromom chýba a ako sa o ne treba odborne postarať, aby ešte žili čo najdlhšie. „Na dvanástich Soforách japonských na ulici M. R. Štefánika a tiež na vybraných dvanástich listnatých stromoch na cintoríne, bola vykonaná odborná kontrola akustickým tomografom a rezistografom. Ide o staré stromy s poškodeniami na kmeni aj na kostrových konároch. Cieľom prístrojových vyšetrení je stanoviť aktuálny stav stromov z hľadiska ich prevádzkovej bezpečnosti. Zistiť úroveň rizika statického zlyhania stromov zlomom kmeňa alebo časti koruny,“ objasnila dôvod prizvania arboristov do mesta Katarína Navrátilová, referentka životného prostredia mesta Sereď.
 
Dodala, že na základe výsledkov meraní budú navrhnuté a špecifikované adekvátne opatrenia v zmysle platných noriem a arboristických štandardov. Prístrojové vyšetrenie 24 kusov stromov stálo mesto 2808 eur.
 
Foto: MsÚ
Starú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť životStarú alej v centre Serede vyšetrili tomografom a rezistografom. Odborníci zisťujú, ako stromom predĺžiť život