Harmonogram otvorenia materských škôl počas prázdnin

Harmonogram otvorenia materských škôl počas prázdnin

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Materské školy v Seredi, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú fungovať aj počas prázdnin. Prevádzka bude zabezpečená v obmedzenom režime nasledovne:
 
MŠ KOMENSKÉHO A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ:
 
V mesiaci júl 2023 budú v prevádzke:
 
MŠ Komenského A
MŠ Podzámska
 
V mesiaci august  2023 bude v prevádzke:
 
MŠ Murgašova
 
MŠ D. ŠTÚRA A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ:
 
V mesiaci júl 2023 budú v prevádzke:
 
MŠ D.Štúra budova A
MŠ D.Štúra budova B
 
V mesiaci august  2023 bude v prevádzke:
 
MŠ Cukrovarská
MŠ Fándlyho
Harmonogram otvorenia materských škôl počas prázdnin