Minister školstva Daniel Bútora navštívil školu v Seredi

Minister školstva Daniel Bútora navštívil školu v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Bútora navštívil v rámci svojej pracovnej cesty po všetkých krajoch vo štvrtok 29. júna 2023 Základnú školu J.A.Komenského v Seredi. Na pôde vzdelávacieho inštitútu ho privítala riaditeľka školy Paulína Krivosudská.
 
"Pred ukončením školského roka minister na stretnutiach diskutoval so žiakmi i pedagógmi o zavádzaní nového štátneho vzdelávacieho programu, metodickej podpore učiteľov, ale aj o kritickom myslení či spolupráci stredných odborných škôl so zamestnávateľmi," informoval naše noviny rezort školstva.  V Seredi bol nosnou témou koncept Aktívnej školy s aktuálnym stavom na škole. Stretnutia sa za MŠVVaŠ zúčastnil aj štátny tajomník rezortu Richard Nemec.
 
Základná škola v Seredi je prvá, ktorá získala nálepku aktívnej školy. Od septembra sa do pilotného projektu pridajú ďalšie vzdelávacie inštitúty. Cieľom je viac pohybu na školách a tým zdravšie a šťastnejšie deti. Aktívna škola je tá, ktorá vytvára dostatočné množstvo príležitostí a podmienok na to, aby žiaci trávili pohybom viac času. Je to súbor pohybových aktivít, ktoré sa dejú na škole ale aj mimo nej. To znamená, že Aktívna škola má za úlohu maximalizovať množstvo pohybových príležitostí počas dňa.
Minister školstva Bútora navštívil školu v SerediMinister školstva Bútora navštívil školu v SerediMinister školstva Bútora navštívil školu v SerediMinister školstva Bútora navštívil školu v SerediMinister školstva Bútora navštívil školu v Seredi