Energia budúcnosti

Energia budúcnosti

Školstvo a vzdelávanie     Veronika Kóšová Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi    
V poslednej dobe sa veľa hovorí o obnoviteľných zdrojov energie a túto tému rozpracovali aj pedagógovia ZŠ J.A. Komenského v Seredi spolu so žiakmi 8. ročníka. Hlavným cieľom projektu bolo získanie základných informácií o obnoviteľných zdrojoch energie ( voda, vietor, slnko, biomasa) prostredníctvom modelových stavebníc. Hravou a tvorivou formou žiaci sledovali využitie obnoviteľných zdrojov v bežnom živote a ich vplyvu na životné prostredie. 20.6.2023 nás svojou prítomnosťou v škole poctili zástupcovia firmy Solárne panely s.r.o. Dolná Streda Dajana Kramárová a Adam Kucharovič, ktorí žiakom 8. a 9. ročníka urobili prednášku na tému „Výhody a nevýhody solárnej energie.“ Cieľom prednášky bolo priblížiť princíp fotovoltaických panelov v reálnom živote.
Modelové stavebnice boli financované z projektu podporeného nadačným fondom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v nadácii Pontis.
                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti                        Energia budúcnosti