Dobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľa

Dobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľa

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Na Slovensku sa v dňoch 23. až 29. júna 2023 konal TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA. Zapojilo sa celkom 6 469 ľudí, ktorí zrealizovali 414 aktivít. Tento rok malo podujatie podtitul „Začnime leto dobrom“ a cieľom bolo priniesť rôzne dobrovoľnícke práce pre širokú verejnosť zameraných na vyčistenie prírody, zveľadenie životného prostredia, pomoci seniorov, pri detských aktivitách či distribúcií potravinovej pomoci pre ľudí v núdzi a podobne.
 
Dobrovoľnícke aktivity každoročne pripravujú občianske združenia, školy, centrá voľného času, športové kluby, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie. Do Týždňa dobrovoľníctva sa tento rok prihlásili aj OZ Vodný Hrad a KC Priestor s iniciatívou na vyčistenie južného krídla Seredského kaštieľa. Obe organizácie spolupracovali s Dobrovoľníckym centrom Trnavského kraja.
 
Brigády prebehli od pondelka 26.6. do štvrtka 29.6. 2023. Vypratané a vyčistené priestory by do budúcna mohli byť vhodné na výtvarné výstavy a kultúrne podujatia. Najbližšie by mali byť využité v auguste, kedy sa v mestskom parku bude konať VATA FEST a v septembri počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Ako KC Priestor uvádza počas Týždňa dobrovoľníctva pomocú ruku podalo 14 dobrovoľníkov, ktorých prácu koordinovali 4 členovia z oboch združení a spoločne odrobili 130 hodín. Konečný výsledok spoznáte na vlastné oči na už spomínanom Vata feste.
Dobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľaDobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľaDobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľaDobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľaDobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľaDobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľaDobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľaDobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľaDobrovoľníci vyčistili južné krídlo Seredského kaštieľa