Energia budúcnosti

Energia budúcnosti

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. S. Nagyová    
V poslednej dobe sa veľa hovorí o obnoviteľných zdrojov energie a túto tému rozpracovali aj pedagógovia ZŠ J.A. Komenského v Seredi spolu so žiakmi 8. ročníka. Hlavným cieľom projektu bolo získanie základných informácií o obnoviteľných zdrojoch energie ( voda, vietor, slnko, biomasa) prostredníctvom modelových stavebníc. Hravou a tvorivou formou žiaci sledovali využitie obnoviteľných zdrojov v bežnom živote a ich vplyvu na životné prostredie. 20.6.2023 nás svojou prítomnosťou v škole poctili zástupcovia firmy Solárne panely s.r.o. Dolná Streda Dajana Kramárová a Adam Kucharovič, ktorí žiakom 8. a 9. ročníka urobili prednášku na tému „Výhody a nevýhody solárnej energie.“ Cieľom prednášky bolo priblížiť princíp fotovoltaických panelov v reálnom živote.
Modelové stavebnice boli financované z projektu podporeného nadačným fondom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v nadácii Pontis.
 
foto: ZŠ J.A.Komenského
Energia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnostiEnergia budúcnosti