ZUŠ pozýva na výstavu prác žiakov výtvarného oboru

ZUŠ pozýva na výstavu prác žiakov výtvarného oboru

Kultúra a divadlo     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art., riaditeľka ZUŠ    
V priestoroch Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa je otvorená výstava žiakov výtvarného odboru.Ďakujeme všetkým, ktorí si ju už boli pozrieť a tí, ktorí ešte plánujú, oznamujeme , že je sprístupnená do štvrtka, 29.6.2023 do 18,00 hod.

Na koncoročnej výstave  žiackych prác sú vystavené práce všetkých žiakov študujúcich výtvarný odbor. Vystavuje okolo 150 žiakov rôzneho veku, od najmenších 6 ročných až po plnoletých žiakov.

Na výstave sú zastúpené rôzne techniky ako kresba, maľba, grafika, modelovanie, dekoratívna tvorba, plošné práce ako aj trojrozmerné objekty.  Stvárnené sú portréty, príroda, zátišia a rôzne iné témy. 

Výstavu pripravili pedagógovia výtvarného odboru: Mgr.  Michaela Šebová  DiS.  a  zastupujúca  Mgr.  Veronika  Strecká. 
Vernisáž výstavy bola obohatená o hudobný vstup Natálie Bašovej, žiačky z tr. Mgr. Marcela Zachara.
ZUŠ pozýva na výstavu prác žiakov výtvarného oboru