Fotovoltaika na ZŠ Komenského

Fotovoltaika na ZŠ Komenského

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. S. Nagyová    
Naša škola sa zapojila do projektu podporeného Nadačným fondom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Ponits, ktorému sa touto cestou chceme poďakovať za poskytnuté finančné prostriedky. Projekt nám poskytol odpoveď na otázku: „Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali?“
Žiaci 2. stupňa sa pod pedagogickým vedením aktívne zapojili do vybudovania záhradného jazierka s fontánou poháňanou solárnou energiou. Vybudovanie jazierka prebiehalo na hodinách fyziky, techniky a ekológie, čím žiaci mohli využiť získané vedomosti z daných predmetov v praxi.
Realizácia jazierka pozostávala z dôsledného plánovania, vypracovania cenovej ponuky na jazierko, výkopové práce a osadenie jazierka, výsadba vodných rastlín a inštalácie solárnych článkov a fontánky. Naša mini solárna elektrárnička sa skladá zo solárneho panela, ktorý je tvorený solárnymi článkami, v ktorých sa slnečná energia premieňa na elektrickú energiu – respektíve na elektrické napätie. Vyrobená elektrická energia sa môže uskladňovať do akumulátora alebo priamo spotrebovať na striekanie vody z našej fontánky.
 
foto: ZŠ J. A. Komenského
Fotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ KomenskéhoFotovoltaika na ZŠ Komenského