Zhodnotenie SEREDSKÉHO HODOVÉHO JARMOKU z pohľadu organizátorov a polície

Zhodnotenie SEREDSKÉHO HODOVÉHO JARMOKU z pohľadu organizátorov a polície

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
XXII. Seredský hodový jarmok má Sereď za sebou. Organizátori sa snažili ponúknuť to najlepšie, čo by mohlo zaujať širokú verejnosť. Keďže ide o jedno z najväčších a najznámejších podujatí v meste aj širšom okolí, príprava tohto podujatia prebieha mesiace vopred a samotná organizácia je veľmi zložitá. Prinášame preto zhodnotenie jarmoku z pohľadu tých, ktorí sa na jeho príprave podieľali.
 
 
Dom kultúry Sereď
 
Riaditeľ Domu kultúry František Čavojský zhodnotil jarmok za vcelku bezproblémový. „Nezaznamenali sme žiadne väčšie problémy. Tým, že jarmok začína každý rok v piatok až o 15:00 hodine, máme vždy ešte celé dopoludnie na prípravu a vychytanie aj najmenších nedostatkov.“ 
 
Čo sa týka predajných stánkov, celkom ich bolo rozložených 155 vrátane gastro stánkov. Za zmienku stojí aj návštevnosť. Koncertu SLADE konaného na amfiteátri sa zúčastnilo až 1200 fanúšikov. „Návštevnosť celého jarmoku počas troch dní bola zhruba porovnateľná s predchádzajúcimi ročníkmi. Už tradične bola z tohto hľadiska sobota najsilnejšia. Najmä počas popoludňajších hodín bolo zaplnené námestie aj park. V nedeľu sme zaznamenali už pomenej ľudí,“ povedal riaditeľ DK. Na finančné vyhodnotenie jarmoku je v týchto chvíľach ešte priskoro. Po zrátaní príjmov a výdavkov bude ako každý rok o výsledku informované vedenie mesta aj poslanci.
 
Či nastanú nejaké zmeny s jarmokom o rok ukáže čas. Najmä  čo sa týka zábavných atrakcií, ktoré mali roky pevné miesto na parkovisku pred gymnáziom. Riaditeľ Čavojský vysvetľuje: „Tento priestor má vo vlastníctve súkromný investor, ktorý tu už má vydané stavebné povolenie. Záleží iba na ňom, ako s danou lokalitou naloží. Preto je budúcnosť atrakcií v tomto priestore neistá. Ak ich tu o rok nebudeme môcť mať, budeme musieť hľadať novú lokalitu.“
 
 
Mestský úrad Sereď
 
Viceprimátorka Mária Fačkovcová uvádza, že vzhľadom k tomu, že na miestach konania SHJ v minulých rokoch sa už rieši stavebné povolenie súkromného investora na výstavbu jeho zámeru, sa mesto rozhodlo usporiadať tohtoročný SHJ  na miestach Malého a Zámockého parku. O tejto alternatíve mesto uvažovalo už niekoľko rokov.
 
"Naším úmyslom  bolo aj preniesť jarmok na vzdušnejšie námestie a spojiť jeho predajnú a kultúrnu časť s historickou v Zámockom parku. Jeho príprava, ktorá začala už niekoľko mesiacov pred jeho začatím, zahŕňala aj vyriešenie  dopravného obmedzenia a schválenie, objednanie i vyznačenie  dopravného značenia na Parkovej ulici, ul. SNP a  Námestia Slobody. Dokonca mesto muselo aktualizovať aj VZN, ktorým sa  upravuje predaj výrobkov na trhových miestach zriadených v meste a zahrnúť k týmto miestam aj Parkovú ulicu,"  povedala viceprimátorka a dodáva, že pri spätnom hodnotení môže mesto konštatovať, že táto  zmena miesta umožnila dať väčší priestor trhovníkom a preto sa ich tento rok zúčastnil väčší počet. Prostredie v Zámockom parku bolo naviac veľmi príjemné v piatkových a sobotňajších horúčavách.
 
Viceprimátorka povedala niekoľko slov aj k zabezpečeniu jarmoku: "Veľká vďaka patrí našej mestskej polícii, ktorá už v piatok od prvých ranných hodín  zabezpečovala odklonenie dopravy a dohliadala nad pokojným priebehom celého jarmoku . K príjemnej  atmosfére jarmoku prispela aj práca zamestnancov údržby mesta, ktorí pravidelne zabezpečovali odvoz odpadu a v skorých (ešte nočných) hodinách  upratovali priestory, na ktorých sa jarmok konal. Na tento účel dokonca mesto zabezpečilo aj zapožičanie zametacieho auta, pretože jeho vlastné je už od marca v oprave."
 
Medzi pozitívnymi ohlasmi na jarmok sa zo strany obyvateľov objavili aj kritické , napríklad na veľkosť pódia na námestí, ktorý nevyhovoval tanečným vystúpeniam. Prečo tento rok nemalo mesto iné riešenie viceprimátorka vysvetľuje: : Čo sa týka zabezpečovania kultúrneho programu, uvedomujeme si, že priestor v Malom parku vzhľadom na malé pódium nevyhovuje pre usporiadanie veľkých kultúrnych akcií. Priestory amfiteátra budú v budúcom roku na to určite vhodnejšie. Tento rok sa však v sobotu v amfiteátri konal koncert skupiny SLADE, ktorá si už stavala stage od piatku a hlavné kultúrne podujatia v piatok a v sobotu počas jarmoku nebolo možné usporiadať v amfiteátri. Organizáciu SHJ budeme ešte  dôsledne prehodnocovať a zisťovať, čo by sme mohli vylepšiť, aby naši obyvatelia mohli  budúci rok prežiť počas seredského jarmoku so svojimi blízkymi pekný víkend."
 
 
Mestská polícia Sereď
 
Zástupca náčelníka Peter Sokol uviedol, že jarmok z ich pohľadu prebiehal hladko: „Tento rok mestská polícia výnimočne nemusela riešiť žiadnu výtržnosť. Hliadky upokojovali menšie roztržky podgurážených osôb, ale nič čo by museli riešiť v priestupkovom konaní. Počas jarmoku sme neobdržali ani jednu sťažnosť na rušenie nočného kľudu z priestoru jarmoku alebo z miestnych prevádzok. Taktiež sme neprijali žiadne oznámenie o krádežiach. Bez komplikácií prebehol aj sobotňajší koncert skupiny SLADE."
 
Na hladký priebeh jarmoku, dodržiavanie dopravných predpisov a poriadku dohliadali počas troch dní príslušníci mestskej polície nasledovne: v piatok bolo v službe počas rannej smeny 9 policajtov a počas nočnej smeny 4 policajti. Počas soboty zabezpečovali verejný poriadok ráno 6 a v noci 4 policajti. V nedeľu boli na rannej zmene 6 policajti a v noci 4.
 
Seredčania tento rok museli strpieť aj uzáveru ulíc SNP, Nám.slobody a Parková. Boli vytýčené obchádzkové trasy, no predpokladaný piatkový kolaps v doprave sa nepotvrdil a na veľké prekvapenie bola doprava v meste počas troch dní plynulá. Zástupca náčelníka Peter Sokol dodal, že síce na Pekárskej ulici vznikali v piatok poobede menšie kolóny, ale priebežne sa uvoľňovali. „Chceli by sme vyzdvihnúť disciplinovanosť vodičov a návštevníkov jarmoku, že napriek veľkej obmedzenosti v doprave, sa snažili pokyny dodržiavať a rešpektovať.“
 
 
Štátna polícia
 
Polícia v Seredi monitorovala hlavne priebeh jarmoku a dohliadala na dodržiavanie verejného poriadku. Počas troch dní príslušníci nezaznamenali v tejto  súvislosti vážnejšie incidenty medzi občanmi ani iné vážne narušenie verejného poriadku v uliciach mesta. Zo strany vodičov, chodcov či cyklistov policajti kontrolovali aj dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke.
 
KR PZ uvádza, že k niekoľkým incidentom predsa len došlo. V piatok popoludní policajti zasahovali pri zrážke dvoch osobných áut na ulici M.R.Štefánka. Pri incidente s nikto z účastníkov nezranil. Policajti alkohol ani u jedného z vodičov nepotvrdili. Polícia vec eviduje ako škodovú udalosť. Okrem toho počas víkendu policajti v Seredi zastavili 1 vodiča, ktorý si sadol za volant s viac ako 1,5 promile a ďalšieho vodiča, ktorý jazdil na aute aj napriek tomu, že má uložený zákaz činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlá. Oboch mužov policajti riešia v tzv. superrýchlom konaní.
Zhodnotenie SEREDSKÉHO HODOVÉHO JARMOKU z pohľadu organizátorov a polície