Voľné pracovné miesta: ZUŠ hľadá učiteľa klavíra a učiteľa výtvarnej výchovy

Školstvo a vzdelávanie     Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art., riaditeľka ZUŠ    
Oznam o voľnom pracovnom mieste
 
a) Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36,
926 01 Sereď
 
b) Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
- učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri (hudobný odbor)
- učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním výtvarná výchova (výtvarný odbor)-zastupovanie počas PN
 
c) Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 
d) Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 - štrukturovaný životopis
Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača
 
e) Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom
Nástup do zamestnania: 1.9.2023
Pracovný úväzok:  100%
Prax vítaná
 
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje v databáze ZUŠ bez Vášho prechádzajúceho zvolenia. Preto v závere podpísaného životopisu napíšte vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo na účel spracovania žiadosti o zamestnanie. Uvádzajte aj informáciu, na akú dobu udeľujete súhlas.
 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne najneskôr do 28.6.2023 na email: zussered@azet.sk alebo poštou na: Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, Ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď
 
Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155, email: zussered@azet.sk