Stretnutie primátora s občanmi 19. 6. 2023

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Z viacerých otázok, na ktoré v pondelok Ondrej Kurbel  odpovedal ma zaujali jeho  dve odpovede. 
 
Tá prvá preto, lebo bola zjavne v nesúlade s právnym poriadkom SR. Vyslovil  úvahu, že občania, ktorí majú v Seredi pobyt prechodný, a neplatia napríklad poplatok za vytváraný komunálny odpad,   nedostanú  súhlas mesta s prenájmom parkoviska, pokiaľ  nezmenia svoj pobyt v Seredi na trvalý. Použitie takéhoto postupu považujem za protiprávne.
 
Druhá bola odpoveďou na otázku meškania kosieb, v ktorej spolu s Branislavom Laluščiakom vysvetľovali príčiny nedostatočne rýchleho kosenia trávnatých plôch tým, že naše kosačky zn. KUBOTA majú nádrž s chladiacou kvapalinou za motorom, rýchlo sa prehrievajú a z toho dôvodu musia kosci prácu po hodine kosenia prerušiť, aby stroje vychladli. Vedúci skupiny pracovníkov údržby mesta uviedol, že kosačku inej značky používa  spoločnosť, ktorá vypomáha s kosením zelených plôch nášho mesta a tá „chladiace“ prestávky robiť nemusí.   
 
Pozrel som si technické údaje kosačky KUBOTA a zaujal ma tretí odsek popisu produktu. Citujem: „Pri takto vysokej efektivite práce vždy zostane čas aj na oddych. Toto všetko zaručuje veľký záujem o modely G. Motor Kubota ponúka vysokú účinnosť pri kosení veľkých parkových trávnikov, pri celodennom nasadení ako aj pri kosení nepravidelne udržiavaných plôch.
 
Niečo tu nepasuje. Alebo klame výrobca pri tvrdení o možnom celodennom nasadení kosačky, alebo je nevyhnutnosť prestávok na vychladnutie  pomádou pre neznalých.
Recept na odhalenie je jednoduchý. Kto riadi, ten kontroluje. Celodenná prítomnosť kontrolujúceho pri kosení a sledovanie chodu KUBOTY nemusí byť atraktívne, ale priniesť môže zaujímavé poznatky.
 
Ak sú KUBOTY naozaj výrobkom pre krajiny nad 60. rovnobežkou, tak by malo mesto kúpiť kosačku s vyššou tepelnou odolnosťou.  Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2022 bol    2 321 583,72 €. a nákup napríklad kosačky John Deere X950R, pri ktorej výrobca tvrdí, že je možná dlhodobá denná prevádzka, by nemal byť problém.  
 
Pretože  opakovaním  zdôvodnení nestíhania kosenia na ďalších stretnutiach s občanmi, tým, že KUBOTY sa prehrievajú,  vyššia efektívnosť kosenia  zelených plôch  v Seredi dosiahnutá  nikdy nebude.