Poďakovanie mestu

Poďakovanie mestu

Občania a občianske združenia     Mgr. Mária Ščevíková Naša domová správa, s.r.o.    
Dňa 4.5.2023 bolo vybudované kontajnerové stojisko pri bytovom dome Kukučínová 4443/28 v Seredi v celkovej sume 3.740,-€.
 
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Sereď, ktoré poskytlo dotáciu v sume 740,-€ na nákup materiálu.
 
foto: autor
Poďakovanie mestuPoďakovanie mestu